Dette er tekstversionen af Dagsorden mandag den 3. december 2012
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden mandag den 3. december 2012

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden mandag den 3. december 2012


Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus

Tidspunkt:  Mandag den 3. december 2012 kl. 13.00 – 15.00

Sted:  Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere:  Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:
Conny Sjøgren, Ejler Ejlersen, Gerda Videbech, Gerda Volkmann, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Jan Nielsen, Jens Peter Haurum, Karin Vikær Hermansen, Karna Kjærgaard, Litta Beukel, Marianne Vestergaard, Sejer Grimstrup, Susanne Lauth, Thomas Skjødt, Tom Jerwiarz, Trine Læssø, Willy Mathiesen

Afbud:  Jørn Iversen

Referat:  Mette Vejstrup

 1. Velkommen til rådet v/ sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen
   
 2. Præsentation af rådets medlemmer – dialog v/ alle
   
 3. Patienternes Kræftsygehus – præsentation af programmet som helhed v/ programchef Susanne Lauth
   
 4. Drøftelse af udkast til
  • Forretningsorden for Patient– og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus (vedhæftet)
  • Arbejds- og ansvarsområder for rådets arbejde (vedhæftet)
    
 5. Mødekalender for 2013 - drøftelse
   
 6. Emner til kommende møder
   
 7. EventueltRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk