Dette er tekstversionen af Kortisol, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Kortisol, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Kortisol, P-


NPU kode og navn
NPU01787
P-Cortisol, stofk.

Instruktion for rekvirent
Prednison eller prednisolonbehandling skal seponeres senest 12 timer før prøvetagning til Kortisol;P.
I modsat fald kan resultaterne være falsk forhøjede. Hvis seponering af prednison eller prednisolon ikke er muligt kan der bestilles Kortisol;P bestemt ved LC-MS/MS (KORTMS), som specifikt kan måle Kortisol uden interferens fra medikamentet. Svartiden kan dog være op til 1 uge.

Stimulationstest med ACTH (Synacten):
Bemærk at prøvetagningstidspunkt skal aftales med Klinisk Biokemisk og Immunologisk Afdeling. Rekvireres i BCC som Kortisol sekr. (30 min.) gr;Binyrebark.
Udføres efter lokal klinisk instruks. Prøvetagning kan foregå ved, at der anlægges en perifer veneadgang, hvorigennem første prøve tages, og der efterfølgende gives medicin. Anden prøve efter 30 min tages ved nyt indstik. Der gives ikke medicin igennem en ”sommerfugl”.
Denne test kan også bestilles til udførelse på LC-MS/MS, Kortisol, sekr (MS)gr.;Binyrebark.

Suppressionstest med dexametason (Decadron):
Udføres efter instruks "Lavdosis dexametasontest" fra Medicinsk Afdeling. Rekvireres som Kortisol-sekr. (Dexa) gr.;Binyrebark.
 

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21°C
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet
 

Svartid
Kortisol;P udføres dagligt.

Ved LC-MS/MS (KORTMS), kan svartiden være op til 1 uge.
 

Referenceinterval
Angivet på raske voksne >21 år (gælder ikke for gravide/ammende, patienter i behandling med p piller eller cortison/cortisol). Se venligst også ”Instruktion for rekvirent” vedrørende behov for måling af Kortisol;P uden interferens fra steroider.
På 296 voksne er der, på prøver taget mellem kl. 6 og 10, fundet værdier mellem 133 og 537 nmol/L (95% konfidensinterval).
På 300 voksne er der, på prøver taget mellem kl. 16 og 20, fundet værdier mellem 68 og 327 nmol/L (95% konfidensinterval).

Indikation
Vurdering af binyrebarkfunktionen. Ved mistanke om primær eller sekundær binyrebarkinsufficiens udføres en stimulationstest med ACTH. Ved mistanke om Cushing's syndrom udføres en suppressionstest med dexametason.
 

Vurdering
Analysen bestemmer total Kortisol i serum. På grund af døgnsvingninger er enkeltbestemmelse af Kortisol;P sjældent af diagnostisk værdi.

En ustresset morgenprøve med P Kortisol>350 nmol/L tyder oftest ikke på binyrebarkinsufficiens (gælder ikke for gravide, patienter der får østrogener eller patienter der behandles med steroider som kan interferere med analysen). Ved mistanke om binyrebarkinsufficiens hos voksne, skal diagnosen oftest bekræftes med en stimulationstest. Ved stimulationstest med ACTH er den nedre referencegrænse 30 min efter ACTH stimulationen 420 nmol/L for mænd samt kvinder der ikke anvender p-piller. Ved graviditet bør tolkning af Synacthentesten ske i samråd med endokrinolog grundet den østrogenmedierede fysiologiske stigning i kortisolbindende globulin og total kortisol.

Se i øvrigt de instrukser fra medicinsk afdeling, der er henvist til under "Instruktion for rekvirent".
 

Kliniske retningslinier
Som angivet under ”Instruktion for rekvirent”

Referencer
Cortisolprojekt 2018, DSKB, DES og DEKS. Anbefaling. Rutineanalyse af cortisol i serum og plasma.

KIT insert Cortisol 2017.

NBV:Binyrebarkinsufficiens
 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 21% (95% konfidensinterval).


Intraindividuel biologisk variation: ± 46% (skønnet 95% konfidensinterval).
 

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 70% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring. Yderligere forklaring


Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering: Senest 12 timer efter prøvetagning
Afpipettering: Ja  
Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 7 døgn
  Ved 4° C: 7 døgn
  Ved -20° C: 1 måned

Mindste prøvemængde (plasma) Cobas : 200 µl
Mindste prøvemængde (plasma) LC-MS/MS: 500 µl

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning

Yderligere informationRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk