Dette er tekstversionen af Lab Info 1/2013 AMI beslutningsgrænser for Troponin-T (TnT)
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Info 1/2013 AMI beslutningsgrænser for Troponin-T (TnT)

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Info 1/2013 AMI beslutningsgrænser for Troponin-T (TnT)


Gyldig fra 26. juni 2013

Baggrund

Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction publicerede i 2012 rapporten ”Third universal definition of myocardial infarction”. European Society of Cardiology har ”antaget” den som guideline. Rapporten indeholder bla. nye retningslinjer for brug af troponin analysen. Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi anbefaler at disse retningslinjer implementeres i Danmark, herunder også for P-Troponin-T(TnT).

Ny diagnostisk grænseværdi for TnT - 14 ng/L

Fremover anvendes 99 percentilen for raske personer som diskriminationsgrænse for alle Troponin-assays. Dette betyder at diskriminationsgrænsen for TnT nedsættes fra 50 ng/L til 14 ng/L. Analysemetoden er den samme, så der er ingen ændringer i resultaterne i forhold til tidligere.

Signifikant ændring i TnT nær grænseværdien

Ved TnT-værdier omkring diskriminationsgrænsen (i praksis 14-50 ng/L) skal der ske ændring på minimum 50% fra første til anden måling for at TnT kan tages som udtryk for akut myokardieskade.

Eksempel: Såfremt første TnT måling er 16 ng/L skal anden TnT måling være mindst 24 ng/L. 

Tidsinterval mellem målinger

Anden blodprøvetagning foregår 3-6 timer efter første prøvetagning (tidligere 6-9 timer).

 

Hvornår kan TnT være forhøjet

Forhøjet TnT er generelt et udtryk for myokardieskade.

Dette kan tilskrives trombotisk okklusion eller sjældnere "distal platelet emboli" i et koronarkar med deraf følgende iskæmi, og kaldes da et Type 1 myokardieinfarkt (AMI). Ud over signifikant stigning af TnT værdier kræver denne diagnose klinisk evidens for myokardieiskæmi, primært i form af relevante symptomer, EKG-ændringer eller/og billeddiagnostiske kendetegn, ultimativt  angiografisk eller patologisk påvisning af koronar trombose. Behandlingen er i disse tilfælde antitrombotisk behandling og invasiv undersøgelse.

 

I andre tilfælde kan myokardiet lide skade i forbindelse med relativ iltmangel, det være sig ved nedsat ilt tilbud (f.eks.:anæmi, hypoxi, bradykardi) eller ved øget iltkrav (f.eks takykardi, ekstrem udfoldelse). TnT forhøjelse som følge af sådanne årsager er også et udtryk for myokardieskade, og betegnes som et Type 2 infarkt. Behandlingen er her primært rettet mod grundsygdommen og kraftig antitrombotisk behandling og invasiv udredning er sjældent indiceret i det akutte forløb.

 

Endelig kan TnT ses forhøjet ved en lang række tilstande, som ikke skyldes akut myokardieiskæmi, herunder hjerteinsufficiens, lungeemboli, aortadissektion, taky- eller bradyarytmi, sepsis, svær respirationsinsufficiens, svær nyreinsufficiens, apopleksi, traumer og ekstrem fysisk anstrengelse (http://nbv.cardio.dk/aks, appendix 3).

TnT-forandringer skal således fortolkes i sin kliniske kontekst og giver ikke i sig selv anledning til diagnosen AMI og heller ikke automatisk anledning til omfattende antitrombotisk behandling!

 

Biokemisk diagnostik ved mistanke om akut myokardieinfakt

Rutinemæssigt måles TnT, mens kun i diagnostiske tvivlstilfælde måles tillige CK-MB masse.

I en overgangsfase vil CK-MB automatisk blive målt, når TnT er mellem 14-50 ng/L, og CK-MB svaret vil foreligge ca. 30-40 min. efter TnT svaret.

Yderligere information

Dansk Cardiologisk Selskabs hjemmeside: www.cardio.dk :

http://www.cardio.dk/rapporter/kliniske/49-indhold/rapporter/endorsed-esc-rapporter/428

Dansk Selskab for Klinisk Biokemis hjemmeside: www.dskb.dk

Thygesen et al. Third universal definition of myocardial infarction.

Eur Heart J. 2012;33:2551-67

Thygesen et al. How to use high-sensitivity cardiac troponins in acute cardiac care.

Eur Heart J. 2012;33:2252-7.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk