Dette er tekstversionen af Krop & kræft - træn mens du er i kemoterapi
Klik her for at komme til den grafiske version af Krop & kræft - træn mens du er i kemoterapi

Forside - Læs op - Sitemap


Krop & kræft - træn mens du er i kemoterapi


Træningstilbuddet henvender sig til patienter, som får kemoterapi på Vejle Sygehus.

Træningen foregår i et tværfagligt samarbejde mellem Onkologisk Afdeling og Terapiafdelingen, i lokaler i Kræftpatienternes Hus på Vejle Sygehus.

 

Træningsforløbet er tilrettelagt med 4 træningsdage ugentligt i en 6 ugers periode.

Lægen på Onkologisk Afdeling henviser til tilbuddet og kan uddybe, hvem der kan deltage i Krop & Kræft.

Krop & Kræft forløbet på Vejle Sygehus er inspireret af de forskningsresultater, der er skabt på Rigshospitalet og efterfølgende også implementeret på Århus Universitetshospital. Begge steder har man haft tilbuddet gennem nogle år, så konceptet er velgennemprøvet. Forskningsresultater herfra viser, at bivirkninger til kemoterapi kan mindskes, hvis der trænes undervejs i behandlingen. Det er særligt bivirkninger som træthed og kvalme, der bedres.

Konceptet er iværksat under programplanen Vejle Sygehus – Patienternes Kræftsygehus. Programplanen er udviklet i et tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, der som paraplyorganisation for kræftpatienterne rådgiver sygehuset i udarbejdelse, gennemførelse og evaluering af programmet.

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk