Dette er tekstversionen af Calcium/Kreat.clearance-ratio, Nyre
Klik her for at komme til den grafiske version af Calcium/Kreat.clearance-ratio, Nyre

Forside - Læs op - Sitemap


Calcium/Kreat.clearance-ratio, Nyre


NPU kode og navn
NPU28835
Nyre-Calcium-clearance/Creatininum-clearance,vol.hast.ratio

Instruktion for rekvirent
Patienten må ikke tage vanddrivende samt calciumholdige præparater i 5 dage før samt under urinopsamling.
Til analysen kræves opsamling af døgnurin og angivelse af opsamlingsinterval Patientvejledning til opsamling af døgnurin forefindes.

Prøvetagningsrør
Plastdunk (rekvireres hos Biokemi og Immunologi)

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen/i hjemmet:

Hele portionen med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Holdbarhed

Henteordning:

ikke relevant

Postforsendelse:

ikke relevant

Taget på afdelingen/i hjemmet:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres hverdage

Referenceinterval
Ratio < 0,01:Tyder på familær hypocalcurisk hypercalcæmi (FHH)
Ratio mellem 0,01 og 0,02:Usikkert interval.
Ratio >0,02:Tyder på primær hyperparathyreoidisme (PHPT)

Nyre-Calcium/Kreat.clearance ratio beregnes efter følgende formel:

Nyre-Calcium/Kreat.clearance ratio= Calcium-clearance; Nyre (ml/min)
Kreatinin-clearance; Nyre (ml/min)

 

 

Indikation
Patienter med hypercalcæmi.
 

Vurdering
Lav ratio indikerer lav renal calcium-udskillelse, som ses ved FHH. Det anbefales at foretage molekylærgenetisk udredning af CASR-genet.


Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Opgives ikke
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi
 

Internt for laboratorier

Holdbarhed:       

Ved stuetemperatur:             

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

Ved – 20oC:

3 uger


Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer

Referencer
Familial hypocalciuric hypercalcaemia: a review. Christensen SE, Nissen PH, Vestergaard P, Mosekilde L. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2011 Dec;18(6):359-70
 



Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk