Dette er tekstversionen af Lab Info 2/2013 Svedtest ved mistanke om cystisk fibrose
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Info 2/2013 Svedtest ved mistanke om cystisk fibrose

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Info 2/2013 Svedtest ved mistanke om cystisk fibrose


Betegnelsen svedtest anvendt ved mistanke om cystisk fibrose dækker over to noget forskellige analysemetoder:

 

·          Måling af klorid i sved. Denne udføres p.t. kun på Rigshospitalet.

·          Måling af ledningsevne i sved. Her bestemmes svedens indhold af elektrolytter (primært, men ikke kun, natriumklorid). Dette udføres med et lille dedikeret udstyr, som er kalibreret med NaCl og angiver resultater i mmol/L NaCl ækvivalenter. Dette udstyr anvendes i Region Syddanmark.

 

Fordelen ved ledningsevnemåling er, at metoden er nemmere og hurtigere, men ikke mindst at der kræves mindre volumen prøvemateriale.

 

På grund af forskellen i analysemetoder, giver metoderne ikke samme resultat.

 

Da den amerikanske ”Guidelines for Diagnosis of Cystic Fibrosis in Newborns through older Adults: Cystic Fibrosis Foundation Consensus Report” af Farrell et al (J Pediatr 2008;153:S4-S14) henfører til måling af klorid i sved, kan de anførte beslutningsgrænser jf. ovenstående ikke anvendes ved ledningsevnemåling.

 

I forbindelse med overgang til BCC er referenceværdien for måling af Sved-Ledningsevne i Region Syddanmark sat til:

 

< 16 år: 17-60 arb.enh.

 

Og følgende tolkning anbefales:

 

17-60 arb.enh.    =       normalt

61-80 arb.enh.    =       gråzone

> 80 arb.enh.       =       patologisk

 

Er prøvesvaret i gråzonen, kan analysen gentages, hvis klinikken fordrer det.

 

 

Venlig hilsen

 

De Klinisk Biokemiske afdelinger

Region Syd
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk