Dette er tekstversionen af Transfusionskomplikationer
Klik her for at komme til den grafiske version af Transfusionskomplikationer

Forside - Læs op - Sitemap


Transfusionskomplikationer


Rekvireres og prøvetages som til blodtypebestemmelse, Blodtype (ABO;Rh D);Erc (B) 

NPU kode:
NPU21754

Instruktion for rekvirent:
Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr.  
Der tages 3 ml EDTA-blod

Prøvetagningsrør:
Rør med EDTA til fuldblod samt rør uden tilsætning
 Yderligere information

 

Indsendelsesmateriale: 

 

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:                        

Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed:

Henteordning:

 8 timer i termoskab 20-21o

Postforsendelse:

 Skal sendes samme dag 

Taget på afdelingen:

 Bringes til laboratoriet

 

Svartid:
Udføres dagligt ved indikation.
Svar på undersøgelsen kan ses i InterInfo under fanen "Transfusionsmedicinske analyser".

Referenceinterval:
Ikke relevant

    

Indikation:
Identifikation af erytrocytantistoffer

    

Vurdering:
Erytrocytantistoffer identificeres

- hos patienter mhp. udvælgelse af erytrocytkomponenter til transfusion
- hos gravide mph. vurdering af evt. risiko for erytroblastose foetalis (HDN). Ved risiko for HDN udføres endvidere erytrocytantistoftitrering mhp. bedømmelse af styrken af antistoffet.

    

Kliniske retningslinier:
Ingen yderligere retningslinier

Impræcision:
Kvalitativ bedømmelse 

Ansvarshavende afdeling:
KIBA 

Internt for laboratorier:      

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

5 døgn

 Alternative prøvetagningsrør:
 Ingen alternativer             
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk