Dette er tekstversionen af Karbamid, Pt(U)-
Klik her for at komme til den grafiske version af Karbamid, Pt(U)-

Forside - Læs op - Sitemap


Karbamid, Pt(U)-


Urea

NPU kode og navn
NPU01458
Pt(U)-Carbamid, stofhast.

Instruktion for rekvirent
Til analysen kræves opsamling af døgnurin og angivelse af opsamlingsinterval. Alternativt afgives: U-Carbamid, stofk.
Patientvejledning til opsamling af døgnurin forefindes.

Prøvetagningsrør: 
Plastdunk (rekvireres hos Biokemi og Immunologi)

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Postforsendelse:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Taget på afdelingen:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval


Holdbarhed

Henteordning:

8 timer

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:            

Bringes til laboratoriet


Svartid
Udføres hverdage

Referenceinterval
300 ‑ 600 mmol/døgn

Indikation
Vurdering af ændring i protein- og aminosyreomsætningen og graden af toksæmi ved udtalt nyreinsufficiens.

Vurdering
Forhøjede værdier ses ved højt proteinindtag og ved øget proteinnedbrydning (f.eks. ved febertilstande, ved langvarig immobilisation, efter traumer og operationer).

Lave værdier ses ved lavt proteinindtag og ved nedsat proteinnedbrydning (f.eks. under rekonvalesens og ved leverinsufficiens = nedsat proteinproduktion), samt ved nedsat glomerulær filtrationshastighed og lavt urinvolumen.

Se også under analysen Karbamid;P.

Kliniske retningslinjer
Ingen yderligere retningslinjer

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat (Karbamid;U): ± 15% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation (Døgnudskillelse): ± 35% (95% konfidensinterval)

Under forudsætning af at døgnurin er opsamlet korrekt og volumen er målt korrekt, kan det ud fra biologisk og analytisk variation beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 50% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Holdbarhed:         

Ved stuetemperatur:         

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

Ved – 20oC:

1 måned


Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk