Dette er tekstversionen af Lymfocytter, B/T/NK, B
Klik her for at komme til den grafiske version af Lymfocytter, B/T/NK, B

Forside - Læs op - Sitemap


Lymfocytter, B/T/NK, B


NPU koder og navne
NPU21819 B-B-lymphocytter, antalk.
NPU21822 B-T-lymphocytter, antalk.
NPU21823 B-T-lymphocytter(helper), antalk.
NPU21828 B-T-lymphocytter(cytotox/suppressor), antalk.
NPU21835 B-NK-lymphocytter, antalk.
 

Instruktion for rekvirent
Tidspunktet for prøvetagning vælges således, at undersøgelsen kan påbegyndes senest 48 timer efter prøvetagning. På fredage og dage op til helligdage skal prøven være på laboratoriet i Vejle senest kl. 10.00.

Prøven må ikke nedkøles

 

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information

 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør. Se instruktion for rekvirent

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

 

Svartid
3-4 dage

 

Referenceinterval

B-lymphocytter

0,08 - 0,62 10E9/L

T-lymphocytter

0,72 - 2,74 10E9/L

T-lymphocytter(helper)

0,40 - 1,61 10E9/L

T-lymphocytter(cytotox/suppressor)                          0,22 - 1,13 10E9/L
NK-lymphocytter 0,08 - 0,72 10E9/L

 

Indikation
Monitorering af patienter’s immunstatus

 

Vurdering
Specialist opgave 

B-lymfocytter

CD3-CD19+

T-lymfocytter CD3+

T-lymfocytter(helper)

CD3+CD4+

T-lymfocytter(cytotox/suppressor)                          CD3+CD8+
NK-lymfocytter CD3-CD16+CD56+

 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier


Variation på analyseresultater
Ingen oplysninger 
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

 

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

2 døgn. Op til weekend/helligdage skal prøven være i Vejle senest kl. 10 dagen før.
Prøven stilles i stativet mærket "Hematologi"

Ved 4oC:

Må ikke nedkøles

Ved – 20oC:

Nej

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

 

Mindste prøvemængde: 800 µl.
 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer

Reference
1. BD Multitest, CD3 FIT/CD8 PE/CD45 PerCP/CD4 APC Reagent, 25-5351-01, 6/2010
2. BD Multitest, CD3 FIT/CD16+CD56 PE/CD45 PerCP/CD19 APC Reagent, 23-5345-01, 6/2010
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk