Dette er tekstversionen af Dabigatran, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Dabigatran, P

Forside - Læs op - Sitemap


Dabigatran, P


NPU kode og navn
NPU28683
P—Dabigatran; massek.

Instruktion for rekvirent
Kontakt laboratoriet på tlf. 76362633 (lokal 62633) ved rekvirering. Udføres kun som haste analyse. 

Prøvetagningsrør
Rør med citrat (yderligere information)

Indsendelsesmateriale
Ikke relevant, kan kun tages på sygehuset. 

Holdbarhed
Se internt for laboratorier

Svartid
2 timer.

Referenceinterval
<35 µg/L

Terapeutisk interval
Forventet niveau er 35 – 300 µg/L (ikke veldokumenteret).

Indikation
Patienter i behandling med Dabigatran (Pradaxa®), hvor der er mistanke om toksiske værdier.

Vurdering
Analysen kan bruges til måling af koncentrationen af dabigatran i patienter i behandling med Pradaxa® ved mistanke om overdosering, men kan ikke bruges til at monitorere lægemiddelniveauet hos disse patienter.
Analysen kan bruges ved blødning for at vurdere overdosering. Det toksiske niveau vurderes til >400 µg/L.

Interferens
Stigende koncentrationer af dabigatran kan påvirke APTT og INR/KFNT måling. Ved toksiske grænse for dabigatran kan ses forhøjet APTT og INR over reference intervallet, samt KFNT under reference intervallet.

Antitrombin, fibrinogen og D-Dimer er ikke påvirket.
Se tabel Interferens af NOAK på rutine koagulationsanalyser for yderligere detaljer.

Kliniske retningslinjer
Se internt dokument "Håndtering af atrieflimren i antitrombotisk behandling med Pradaxa (dabigatran), Eliquis (apixaban) og Xarelto (rivaroxaban) i forbindelse med kirurgi, SLB"

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 16 % (95 % konfidensinterval).

Da der ikke bør foretages gentagne prøvetagninger er størrelse af kritisk forskel ikke relevant.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.

Internt for laboratorier

Centrifugering: Ved 2500 g i 15 min senest 1 time efter prøvetagning.

Afpipettering:

Ja

Holdbarhed af afpipetteret plasma Ved stuetemperatur 4 timer
Ved 4° C Må ikke opbevares nedkølet
Ved -20° C 2 måneder
   

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk