Dette er tekstversionen af Rivaroxaban, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Rivaroxaban, P

Forside - Læs op - Sitemap


Rivaroxaban, P


NPU kode og navn
NPU28689
P—Rivaroxaban; massek.

Instruktion for rekvirent
Kontakt laboratoriet på tlf. 76362633 (lokal 62633) ved rekvirering. Udføres kun som haste analyse. 

Prøvetagningsrør
Rør med citrat (yderligere information)

Indsendelsesmateriale
Ikke relevant, kan kun tages på sygehuset. 

Holdbarhed
Se Internt for laboratorier.

Svartid
2 timer.

Referenceinterval
< 25µg/L

Terapeutisk område
Forventet niveau er 25-400 µg/L (ikke veldokumenteret).

Indikation
Patienter i behandling med Rivaroxaban (Xarelto®) hvor der er mistanke om toksiske værdier.

Vurdering
Analysen kan bruges til måling af koncentrationen af rivaroxaban i patienter i behandling med Xarelto® ved mistanke om overdosering, men kan ikke bruges til at monitorere lægemiddelniveauet hos disse patienter. 
Analysen kan bruges ved blødning for at vurdere overdosering. Det toksiske niveau vurderes til >500 µg/L.
Der anvendes en anti-faktor Xa målemetode til måling af rivaroxaban i µg/L som er det samme som ng/ml.

Interferens
Stigende koncentrationer af rivaroxaban kan påvirke APTT, INR/KFNT og Antitrombin måling. Ved toksiske grænse for rivaroxaban kan ses forhøjet APTT, INR og Antitrombin over reference intervallet, samt KFNT under reference intervallet.

Fibrinogen og D-Dimer er ikke påvirket.
Se tabel Interferens af NOAK på rutine koagulationsanalyser for yderligere detaljer.


Kliniske retningslinjer
Se internt dokument "Håndtering af atrieflimren i antitrombotisk behandling med Pradaxa (dabigatran), Eliquis (apixaban) og Xarelto (rivaroxaban) i forbindelse med kirurgi, SLB"

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 12% (95% konfidensinterval)

Da der ikke bør foretages gentagne prøvetagninger er størrelse af kritisk forskel ikke relevant.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.

Internt for laboratorier

Centrifugering: Ved 2500 g i 15 min. senest 1 time efter prøvetagning
Afpiptering: Ja  
Holdbarhed af afpipetteret plasma: Ved stuetemperatur 4 timer
  Ved 4oC Må ikke opbevares nedkølet
  Ved -20oC 1 måned

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk