Dette er tekstversionen af Beta-2-Mikroglobulin, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Beta-2-Mikroglobulin, P

Forside - Læs op - Sitemap


Beta-2-Mikroglobulin, P


NPU kode og navn
NPU19857
P-Beta-2-Microglobulin; massek.

 

Instruktion for rekvirent
Udføres kun på patienter fra Hæmatologisk Afdeling.

Prøvetagningsrør
Rør med gel til serum. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:               

Centrifugeret prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:                 

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
3-4 dage

Referenceinterval
0,8 - 2,2 mg/L

Omregningsfaktor: nmol/L x 0.0118 = mg/L

Indikation
Anvendes prognostisk ved myelomatose og også ved kronisk lymfatisk leukæmi og lymfom.

Vurdering
Ved myelomatose producerer tumorcellerne beta-2-Mikroglobulin, som er en uafhængig markør for tumorbyrden. Beta-2-Mikroglobulin anvendes sammen med Albumin til prognostisk stadieinddeling ved myelomatose.

Internationalt Staging System (ISS) ved myelomatose

Stadie

Kriterier

I            

beta-2-Mikroglobulin;P < 3,5 mg/L og Albumin;P > 35 g/L

II

beta-2-Mikroglobulin;P > 3,5 mg/L, men < 5,5 mg/L eller Albumin;P < 35 g/L

III beta-2-Mikroglobulin;P > 5,5 mg/L


Ved nedsat nyrefunktion findes der også forhøjede værdier af beta-2-Mikroglobulin

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinjer

Variation på analyseresultater

Usikkerhed på analyseresultat: ± 10 % (95% konfidensinterval)

Den intraindividuelle variation er ± 12% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med omkring 25% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Se Variation på analyseresultater.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:          

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør med gel: Nej

Rør uden gel: Ja

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

  1 døgn

Ved 4oC:

  3 døgn

Ved – 20oC:

  6 måned

Mindste prøvemængde (serum): 200 µl
 

Alternative prøvetagningsrør

Rør uden tilsætning (Yderligere information)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk