Dette er tekstversionen af M-komponent, P-Klassificering, typning og kvantitering
Klik her for at komme til den grafiske version af M-komponent, P-Klassificering, typning og kvantitering

Forside - Læs op - Sitemap


M-komponent, P-Klassificering, typning og kvantitering


NPU kode og navn

NPU kode

Kortnavn

NPU Navn

NPU28634

IgA (kappa;monoklonalt);P

P—Immunglobulin A(kappa; monoklonalt); massek.

NPU28635

IgA (lambda;monoklonalt);P

P—Immunglobulin A(lambda; monoklonalt); massek.

NPU28923

IgA (monoklonalt);P

P—Immunglobulin A(monoklonalt); massek.

NPU28636

IgD (kappa;monoklonalt);P

P—Immunglobulin D(kappa; monoklonalt); massek.

NPU28637

IgD (lambda;monoklonalt);P

P—Immunglobulin D(lambda; monoklonalt); massek.

NPU28924

IgD (monoklonalt);P

P—Immunglobulin D(monoklonalt); massek.

NPU28642

IgE (kappa;monoklonalt);P

P—Immunglobulin E(kappa; monoklonalt); massek.

NPU28643

IgE (lambda;monoklonalt);P

P—Immunglobulin E(lambda; monoklonalt); massek.

NPU28927

IgE (monoklonalt);P

P—Immunglobulin E(monoklonalt); massek.

NPU28638

IgG (kappa;monoklonalt);P

P—Immunglobulin G(kappa; monoklonalt); massek.

NPU28639

IgG (lambda;monoklonalt);P

P—Immunglobulin G(lambda; monoklonalt); massek.

NPU28925

IgG (monoklonalt);P

P—Immunglobulin G(monoklonalt); massek.

NPU28640

IgM (kappa;monoklonalt);P

P—Immunglobulin M(kappa; monoklonalt); massek.

NPU28641

IgM (lambda;monoklonalt);P

P—Immunglobulin M(lambda; monoklonalt); massek.

NPU28926

IgM (monoklonalt);P

P—Immunglobulin M(monoklonalt); massek.

NPU28644

Kappa-kæde(frit;monoklonalt);P

P—Kappa-kæde(Ig)(frit; monoklonalt); massek.

NPU28645

Lambda-kæde(frit;monoklonalt);P

P—Lambda-kæde(Ig)(frit; monoklonalt); massek.

Instruktion for rekvirent
Udføres altid ved positiv M-komponent;P. Analyserne kan ikke rekvireres.Hæmatologisk afdeling kan dog bestille analyserne ved telefonisk henvendelse (66517), og kan også bestille udførsel af immunfiksation til påvisning af komplet remission.

Prøvetagningsrør
Udføres på røret til M-komponent;P.

Svartid
3-4 dage
Dog op til én uge hvis udførsel af immunfiksation er nødvendig.

Referenceinterval
0 g/L

Indikation
Anvendes til at følge sygdomsudviklingen og til kontrol af behandling.

Vurdering
Der undersøges for de i ovenstående skema anførte klasser og typer. De fundne M-komponenter kvantiteres.

Hvis svaret er under 0,3g/L afgives svaret som <  0,3 g/L. Det udelukker ikke tilstedeværelse af en M-komponent.

Kliniske retningslinier
1. Dansk retningslinje for M-komponent analyser, DSKB/DMSG 2012.
2. Diagnostik og behandling af myelomatose. Retningslinje 2012 fra Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG).

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 10% (95% konfidensinterval)

På grundlag af de intraindividuelle biologiske variationer for IgA, IgG og IgM skønnes den intraindividuelle variation at være ± 12% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med omkring 25 % i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Dette er gældende for M-komponenter, der er beliggende i gammafraktionen med et niveau over 5 g/L. For lavere værdier skønnes 50% at være signifikant. Se Variation på analyseresultater

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier
Analysen udføres på det prøvetagningsrør, der er taget til M-komponent;P. Se denne analyse.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk