Dette er tekstversionen af Dagsorden mandag den 26. maj 2014
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden mandag den 26. maj 2014

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden mandag den 26. maj 2014


Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet,
Vejle Sygehus


Tidspunkt:  Mandag den 26. maj 2014 kl. 13.00 – 15.00

Sted:  Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere:  Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:
 

Anette Friis, Arne Klintebjerg, Ejler Ejlersen, Gerda Videbech, Gerda Volkmann, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Jan Nielsen, Jens Peter Haurum, Sejer Grimstrup, Susanne Lauth, Thomas Skjødt, Tom Jerwiarz, Trine Læssø, Willy Mathiesen

Referat:  Mette Vejstrup Madsen, HR Afdelingen

  1. Velkommen v/formandskabet
  2. Fejring af at rådet har fået tildelt Region Syddanmarks Åbenhedspris 2013
  3. En sygdomshistorie v/NN (eller hvis NN er forhindret: ”Hvad kendetegner den gode patient- pårørendesamtale” v/Ejler)
  4. Referatet fra mødet mandag den 31. marts 2014. Referatet betragtes som godkendt, da der ikke er indkommet rettelser til det. Eventuelle bemærkninger v/formandskabet (Referatet vedhæftet)
  5. Hvad skal beløbet fra Åbenhedsprisen anvendes til? Fælles drøftelse
  6. Transport af patienter. Oplæg v/sygehusstaben
  7. Hvordan fungerer systemet for transport af patienter: Hvad er rammerne, og hvad må den enkelte patient tåle i det nuværende system?
  8. Status på rådets projekter m.v.: Klædt på til kræft, Seksualitet og samvær, Rekruttering til rådet, Diæter til formænd
  9. EventueltRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk