Dette er tekstversionen af Dagsorden mandag den 18. august 2014
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden mandag den 18. august 2014

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden mandag den 18. august 2014


Møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus
 

Tidspunkt:  Mandag den 18. august 2014 kl. 13.00 – 15.00
Sted:  Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere:  Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:
Anette Friis, Birgit Legarth, Ejler Ejlersen, Gerda Videbech, Gerda Volkmann, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Helle Tirsgaard, Jan Nielsen, Jens Peter Haurum, Sejer Grimstrup, Thomas Skjødt, Tom Jerwiarz, Willy Mathiesen

Afbud: Trine Læssø

Referat:  Mette Vejstrup Madsen, HR Afdelingen

1. Velkommen v/formandskabet


2. En sygdomshistorie (aftales hvem inden mødet)


3. Referatet fra mødet den 26. maj 2014. Referatet betragtes som godkendt, da der ikke er indkommet rettelser til det. Eventuelle bemærkninger v/formandskabet (Referatet vedhæftet)


4. Kort status på rådets projekter m.v. Klædt på til kræft v/ Willy, Seksualitet og samvær v/ Helle G, Den helende have v / Helle A, Rekruttering til rådet v/ Mette, Diæter til formænd v Mette
 

5. Hvad skal beløbet fra Åbenhedsprisen anvendes til?
Yderligere input med henblik på beslutning på mødet i oktober.
 

6. Orientering om to henvendendelser til rådet v/ formandskabet

7. Eventuelt
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk