Dette er tekstversionen af Thyroidperoxidase-Ab,P
Klik her for at komme til den grafiske version af Thyroidperoxidase-Ab,P

Forside - Læs op - Sitemap


Thyroidperoxidase-Ab,P


NPU kode og navn
NPU20041
P-Thyroid-peroxidase-antistof; arb.stofk.(IRP 66/387)

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med gel til serum. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:                  

Serum afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:                  

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Op til 1 uge

Referenceinterval
Diskriminatorværdi: 34 klU/L

Indikation
Analysen anvendes til påvisning af autoimmun betinget hypothyreose.

Anti-TPO anvendes til diagnostik, ikke til monitorering af behandling, da korrelationen til sygdomsaktiviteten er dårlig.

Vurdering
Anti-TPO over diskriminatorværdien tyder på autoimmun sygdom. 10% af euthyroide vil dog have resultater over diskriminatorværdien.

Antistoffer mod thyroid-peroxidase er det almindeligste fund ved autoimmune thyreoidealidelser og er til stede ved atrofisk thyreoiditis, Hashimotos thyreoiditis (sensitivitet ca. 90 %) og postpartum thyreoiditis, men også ved Graves’ sygdom (sensitivitet ca. 70%). Hypo- og hyperthyreose forudgås af anti-TPO, men mange inflammatoriske thyreoiditter fører ikke til hormonforstyrrelser – dette er baggrunden for at anti-TPO kan findes sikkert øget i en del euthyroide (10%).

Kliniske retningslinier
Se NBV, Hypothyroidisme, Auto-antistoffer, anbefalet brug af analyser


Variation på analyseresultater

Usikkerhed på analyseresultat: ± 30% (95% konfidensinterval)

Den intraindividuelle variation er ± 22% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med omkring 50% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Se Variation på analyseresultater.

Ansvarshavende afdeling
 Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

Ved – 20oC:

Afventer nærmere undersøgelse

Centrifugering:          

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør med gel:

Nej

Rør uden gel:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer

Mindste prøvemængde (serum): 200 µl

Alternative prøvetagningsrør
Afventer nærmere undersøgelse
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk