Dette er tekstversionen af Lab Nyt 1/2015 Ændring af Thyroidperoxidase-Ab,P
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 1/2015 Ændring af Thyroidperoxidase-Ab,P

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 1/2015 Ændring af Thyroidperoxidase-Ab,P


D. 26. januar ændres metoden for Thyroidperoxidase-Ab;P analysen, idet analysen flyttes til andet udstyr. Det er nødvendigt, da den hidtidige leverandør ikke kan levere reagens.

Den nye metode er standardiseret over for NIBSC (National Institute for Biological Standards and Control) 66/387-standarden. Niveauet er betydeligt lavere end med den hidtidige metode.

Diskriminatorværdien ændres fra 60 kU/L til 34 klU/L.

Eventuelle spørgsmål rettes til
Biokemiker Erik D. Lund eller overlægerne ved Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling, Vejle Sygehus via sekretariatet, tlf. 79 40 65 07

Med venlig hilsen
Klinisk Immunologi og Biokemi, Sygehus Lillebælt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk