Dette er tekstversionen af Dagsorden mandag den 2. februar 2015
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden mandag den 2. februar 2015

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden mandag den 2. februar 2015


Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet,

Vejle Sygehus

 

Tidspunkt:   Mandag den 2. februar 2015 kl. 13.00 – 15.00

Sted:           Onkologisk Afdelings konferencelokale, Vejle Sygehus

Deltagere:   Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:

 

Afbud: Helle Adolfsen

Referat: Mette Vejstrup Madsen, HR Afdelingen

 

1. Vi mødes i Onkologisk konferencerum. Herefter rundvisning i Stråleterapien v/Onkologisk Afdeling

 

2. Kl. 13.30: Velkommen v/formanden. Herunder særlig velkomst til Mona Petersen og medlemsstatus.

 

3. Referatet fra mødet den 15. december 2014 v/formanden. (Referatet er godkendt på forhånd – der er ikke indkommet kommentarer)

 

4. Kl. 13.40: Supplerende / komplementær alternativ behandling. Oplæg og debat v/ læge Carsten Vagn Hansen. (Se eventuelt mere på hans hjemmeside www.radiodoktoren.dk)

 

5. Kl. 14.40: Nyt fra projekt ”Pal Rehab” v/læge Lise Nottelman

 

6. Eventuelt

 

 

Punktet om fremmedsprogede læger, foreslået af Birgit, er dagsordenssat til mandag den 13/4.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk