Dette er tekstversionen af Lab Nyt 3/2015 Ændring af Immunglobulin E
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 3/2015 Ændring af Immunglobulin E

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 3/2015 Ændring af Immunglobulin E


Vi skifter analysemetoden til total IgE og allergenspecifikt IgE pr. 1. juni 2015. Den nye metode er den samme som Odense Universitetshospitalet (OUH) anvender med samme referenceinterval.

Efter metodeskiftet bliver det muligt at sammenligne resultater på tværs af matrikler dvs. Kolding og OUH, samt med Phadia laboratoriet.

 

Vedr Total IgE skal rekvirenten skal være opmærksom på at resultater fra 0 til 100 kIU/L er ca. 10 % lavere og resultater over 100 kU/L er ca. 30 % lavere på den nye metode sammenlignet med resultater før metodeskiftet.

 

Vedr. allergenspecifikt IgE skal rekvirenten være opmærksom på, at positive resultater før metodeskiftet ikke kan sammenlignes med den nye metode.

 

Ændringer i paneler ved metodeskiftet er vist i nedenstående tabel:

 

Følgende paneler udgår:

 

Erstattes med følgende panel/gruppe:

Kode

 

Kvnt.nr.

Navn

Fork.

Kvnt.nr./Rkv.grp

Navn

IP6

001027

Inhalation (ude): m2 g6 m6 t3 w6

 

 

 

 

IGEINH

 

 

 

Kvnt.nr. 002226

 

Inhalationsantigen-antistof panel: t3 g6 w6 e1 e5 d1 e3 m2 d2 t9* w19*

 

 

*ved positivt resultat på panelet undersøges ikke for t9 og w19, da de ikke er relevante i Danmark

IP7

001028

Inhalation (inde):

d1 e1 e3 e5 e82

 

HP1

000906

Husstøv: d1 d2 h1

 

MP1

001729

 

Svampe: m1 m2 m3 m5 m6

IGEmx1 m5

Rkv.grp. 500476

Skimmelsvamp screening gruppe: m1 m2 m3 m6   m5

 

For yderligere information henvises til Laboratorievejledningen.

 

 

Eventuelle spørgsmål rettes til
Overlægerne ved Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling, Vejle Sygehus via sekretariatet, tlf. 79 40 65 07

Med venlig hilsen
Klinisk Immunologi og Biokemi, Sygehus Lillebælt

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk