Dette er tekstversionen af Koag. overflade-induceret (APTT),P
Klik her for at komme til den grafiske version af Koag. overflade-induceret (APTT),P

Forside - Læs op - Sitemap


Koag. overflade-induceret (APTT),P


APTT

NPU kode og navn
NPU53989
P-Koagulation, overflade-induceret (phospholipid-antistof-uafh).;tid


Instruktion for rekvirent
Dette er en lupus insensitiv APTT analyse.
Hvis patienten er i subkutan heparinbehandling, skal blodprøven tages 4 – 6 timer efter sidste heparin-injektion.
Prøven må så vidt muligt ikke tages som 1. blodprøve


Prøvetagningsrør
Rør med citrat (yderligere information)


Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen: 

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen: 

Bringes straks til laboratoriet


Svartid
Udføres dagligt


Referenceinterval
22 – 28 s


Terapeutisk interval
Ved behandling med ufraktioneret heparin: 1,5 – 2,5 gange udgangspunktet


Indikation
Screening for de interne og fælles koagulationsfaktorer. Kontrol af effekten af heparinbehandling


Vurdering
Korrelerer dårligt med blødningsrisiko
Anvendes til vurdering af DIC-graden.
APTT kan kun anvendes til vurdering af behandlingseffekten af ufraktioneret heparin (UFH) anvendt som højdosisterapi. Kan ikke anvendes til monitorering af LMW-heparin.
APTT kan forlænges ved brug af vitamin K antagonister eller non-vitamin K antagonister (NOAK), men APTT kan ikke bruges til monitorering af disse farmaka.
Lupus antikoagulans kan give forlænget APTT. Denne APTT-analyse har dog kun lille følsomhed for lupus antikoagulans. Der bør derfor bestilles P-Lupus Antikoagulans, såfremt der ønskes undersøgt for dette.
Fibrinogenkoncentrationer < 3 µmol/L medfører forlængelse af APTT.
Analyseresultatet er over referenceområdet ved mangel på faktor VIII eller faktor IX værdier omkring 55 % af normal.
Sekundtal over 35 s betyder, at koncentrationen af faktor VIII eller faktor IX er < 0,40


Kliniske retningslinjer
Ingen yderligere retningslinjer


Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 6 % (95 % konfidensinterval)
Intraindividuel biologisk variation: ± 6 % (95 % konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 11 % i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring


Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi


Internt for laboratorier

Centrifugering:

Ved 2500 g i 15 min senest 1 time efter prøvetagning

Afpipettering:

Nej, men ja hvis prøven skal fryses

 

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

4 timer

Ved 4o C:

Må ikke opbevares nedkølet

Ved -20o C:

1 måned 


Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk