Dette er tekstversionen af Dagsorden mandag den 29. juni 2015
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden mandag den 29. juni 2015

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden mandag den 29. juni 2015


Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus

Tidspunkt:  Mandag den 29. juni 2015 kl. 13.00 – 15.00

Sted:  Administrationens mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere:  Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:
Birgit Legarth, Camilla Havsteen, Ejler Ejlersen, Erik Seyer-Hansen, Gerda Videbech, Gerda Volkmann, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Helle Tirsgaard, Jens Peter Haurum, Jytte Søndervang Pedersen, Mona Petersen, Thomas Skjødt, Tom Jerwiarz, Willy Mathiesen

Referat:  Mette Vejstrup Madsen, HR Afdelingen

 

1. Fotografering af rådet
Vi skal have et nyt foto. Det sidste har et svært format. Fotograf Charlotte Dahl kommer.


2. Velkommen v/formanden.
Herunder velkommen til nyt medlem: Erik Seyer-Hansen, patient. Status på medlemmer generelt:


3. Referatet fra mødet den 13. april 2015 v/formanden


4. En sygdomshistorie v/en patient


5. De to workshops på Onkologisk Ambulatorium - baggrund og udbytte


6. Ønskede nye samarbejder med rådet (se også mail af 12/6-15)

7. Åbenhedsprisen

8. Kort status på rådets øvrige projekter og aktiviteter
Klædt på til kræft v/ Willy


9. Flagning ved dødsfald blandt personalet. Høring v/Helle A
Se vedhæftede mail fra stabschef Vera Ibsen, der gerne vil høre rådets holdning.

10. Nyt fra Projekt ”Pal Rehab”, som vi samarbejder med, v/Lise Nottelmann (kl. 14.45)
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk