Dette er tekstversionen af Dagsorden mandag den 31. august 2015
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden mandag den 31. august 2015

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden mandag den 31. august 2015


 

Møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus

Tidspunkt:  Mandag den 31.august 2015 kl. 13.00 – 15.00
Sted:  Administrationens mødelokale 1, Vejle Sygehus
Deltagere:  Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus: Birgit Legarth, Camilla Havsteen, Ejler Ejlersen, Erik Seyer-Hansen, Gerda Videbech, Gerda Volkmann, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Helle Tirsgaard, Jens Peter Haurum, Jytte Søndervang Pedersen, Lars Henrik Jensen, Mona Petersen, Per Lindum, Thomas Skjødt, Tom Jerwiarz, Willy Mathiesen

Referat:  Mette Vejstrup Madsen, HR Afdelingen

 

1. Velkommen og status på medlemmer v/formanden.
Herunder velkommen til to nye medlemmer: Per Lindum og Lars Henrik Jensen


2. En sygdomshistorie v/en patient


3. Sygehus Lillebælts nye lægelige direktør, Mads Koch Hansen, præsenterer sig


4. Referatet fra mødet den 29. juni 2015 v/formanden


5. Oprettelse af PPR på akutområdet, Kolding Sygehus.

Baggrund og ambition v/Helle A


6. Ønskede nye samarbejder med rådet

7. Kort status på rådets øvrige projekter og aktiviteter


8. Mødekalender for 2016 v/formanden


9. Eventuelt
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk