Dette er tekstversionen af Lab Nyt 6/2015 Ændring af Proinsulin C-peptid
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 6/2015 Ændring af Proinsulin C-peptid

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 6/2015 Ændring af Proinsulin C-peptid


D. 19. oktober 2015 ændres metoden til bestemmelse af Proinsulin C-peptid;P, da analysen flyttes til nyt udstyr. Den nye metode giver ca 50 % højere værdier.

Referenceinterval ændres til 400 – 1600 pmol/L

Eventuelle spørgsmål rettes til
Overlægerne ved Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling, Vejle Sygehus via sekretariatet, tlf. 79 40 65 07

Med venlig hilsen
Klinisk Immunologi og Biokemi, Sygehus Lillebælt

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk