Dette er tekstversionen af Methoxy-catecholaminer gruppe, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Methoxy-catecholaminer gruppe, P

Forside - Læs op - Sitemap


Methoxy-catecholaminer gruppe, P


3-Methoxyadrenalin;P
3-Methoxynoradrenalin;P

Synonymer: Metanephrine og Normetanephrine

NPU koder og navne
NPU27410 P—Methoxy-catecholaminer; stofk.(liste)

som indeholder

NPU19577 P—3-Methoxyadrenalinium; stofk.

NPU19578 P—3-Methoxynoradrenalinium; stofk.  
 

Instruktion for rekvirent
Forberedelse af patienten:
Lægemidler tilhørende grupperne tricykliske antidepresiva og MAO hæmmere kan give forhøjede analyse resultater, og bør derfor seponeres inden prøvetagning. 


Prøvetagning efter minimum 10 min. hvile i prøvetagningsstolen. Se desuden afsnittet Vurdering vedr eventuel gentaget prøvetagning. Kan efter særlig anmodning analyseres akut med svar næstfølgende hverdag. Aftales på telefonnr. 7940 6518.

 

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA. Yderligere information.  
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:                      

Prøven centrifugeres inden for 1 time, afpipetteres, fryses og sendes på tøris

Taget på afdelingen:      

Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:                

Skal sendes samme dag, men ikke op til weekend og helligdage

Taget på afdelingen: 

Bringes straks til laboratoriet

 

Svartid
Op til 1 uge

 

Referenceinterval
3-Methoxyadrenalin              < 0,47 nmol/L

3-Methoxynoradrenalin          < 1,1 nmol/L 

 

Indikation
Mistanke om fæokromocytom, ganglioneurom samt neuroblastom.
 

Vurdering
Ved værdier under den øvre referencegrænse kan fæokromocytom med stor sandsynlighed udelukkes.

Ved værdier over den øvre referencegrænse vil der være op imod en fjerdedel falsk positive resultater og analysen bør derfor gentages. Her skal patienten møde fastende og hvile liggende (hvis ej muligt liggende, hvile siddende) i 30 min. inden prøvetagning. Det er vigtigt at rekvisitionen tilføjes kommentaren: ’Patienten skal være fastende og hvile liggende i 30 min.’ samt at patienten oplyses om at skulle møde fastende.

 

Kliniske retningslinier
Fæokromocytomer er katekolaminproducerende neuroendrokrine tumorer udgående fra de kromaffine celler i binyremarven eller ekstraadrenale paraganglier (ganglioneurom). Den resulterende øgede mængde cirkulerende katekolaminer metaboliseres vha. enzymet katekol-O-methyl transferase til metabolitterne 3-Methoxyadrenalinium (metanephrine) og 3-Methoxynoradrenalinium (normetanephrine). Bestemmelse af 3-Methoxyadrenalinium og 3-Methoxynoradrenalinium i plasma har vist sig at være den mest pålidelige metode til diagnostisering af fæokromocytomer. (1)

 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 20% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation: ± 50% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 75% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.

Yderligere forklaring.

 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

 

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Senest 1 time efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør med gel:

Ja

 

Rør uden gel:

Ja

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

Må ikke opbevares ved stuetemperatur

Ved 4oC:

3 døgn

Ved – 20oC:

1 måned


Mindste prøvemængde (plasma): 600 µl

Alternative prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma. Yderligere information.  
 

Litteratur
1.      Lenders et al. JAMA, March 20, 2002 - Vol 287, no 11
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk