Dette er tekstversionen af Patientpjecer til Lungesygdomme
Klik her for at komme til den grafiske version af Patientpjecer til Lungesygdomme

Forside - Læs op - Sitemap


Patientpjecer til Lungesygdomme


Du kan åbne den enkelte pjece ved at vælge den fra nedenstående liste

Belastningstest - cykel
Ekspektorat undersøgelse
Iltbehandling
Kikkertundersøgelse af luftvejene (bronkoskopi)
Lungefunktionstest med reversibilitet
Metakolintest
Måling af peakflow
Tabletbehandling af Tuberkulose
Tuberkulin-test (mantoux)
Udvidet lungefunktionsundersøgelse (bodypletysmografi)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk