Dette er tekstversionen af Lab Nyt 1/2016 Kortisol,P
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 1/2016 Kortisol,P

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 1/2016 Kortisol,P


D. 11. januar 2016 indføres en forbedret metode til bestemmelse af Kortisol;P. Den nye metode anvender monoklonale antistoffer der er mere specifikke. Derfor vil der kunne ses 20-25% lavere resultater i forhold til den hidtil anvendte metode.

NPU-koden ændres ikke, vil fortsat være NPU01787

Referenceintervallet vil fremgå af laboratorievejledningen fra d. 11. januar.

Voksne: 175 – 500 nmol/L for prøver taget mellem 6 og 10 om morgenen.

75 – 285 nmol/L for prøver taget mellem 16 og 20 om eftermiddagen/aften.

Selvom den nye metode er mere specifik ses der stadig interferens fra prednison/prednisolon og behandling skal seponeres senest 12 timer før prøvetagning til Kortisol;P.

I modsat fald kan resultaterne være falsk forhøjede. Hvis seponering af prednison eller prednisolon ikke er muligt kan der bestilles Kortisol;P bestemt ved LC-MS/MS (KORTMS), som specifikt kan måle Kortisol uden interferens fra medikamentet.

Eventuelle spørgsmål rettes til
Overlægerne ved Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling, Vejle Sygehus via sekretariatet, tlf. 79 40 65 07

Med venlig hilsen
Klinisk Immunologi og Biokemi, Sygehus Lillebælt

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk