Dette er tekstversionen af Somatotropin (GH), P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Somatotropin (GH), P-

Forside - Læs op - Sitemap


Somatotropin (GH), P-


Væksthormon

NPU kode og navn
NPU21563
P-Somatotropin; massek. (IS 98/574)

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn.
Prøven kan kun rekvireres af eller efter aftale med pædiatriske eller endokrinologiske speciallæger.

Prøvetagningsrør:
Rør med gel til serum. Yderligere information.
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Centrifugeret prøvetagningsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21 °C
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet
 

Svartid
Op til 1 uge

Referenceinterval
Ikke mulig. Grundet den pulsatile sekretion af GH kan der ses store intra-individuelle udsving i GH-koncentrationen i løbet af et døgn. Af samme grund er en enkelt måling ofte ikke tilstrækkelig til at afspejle den endogene GH-sekretion.

Indikation
Ved mistanke om væksthormon-mangel kan udføres stimulationstest.

Ved mistanke om overproduktion af væksthormon kan udføres suppressionstest.

Udredning bør foretages af speciallæge i endokrinologi eller pædiatrisk speciallæge med endokrinologisk ekspertise.
 

Vurdering
Ved stimulationstest er grænseværdien for væksthormonmangel for børn 6,0 μg/L og voksne 7,0 μg/L. Det højeste GH-niveau under testen vurderes ift. grænseværdien.

Ved suppressionstest er grænseværdien for børn 1,0 µg/L og 0,40 µg/L for voksne. Det laveste GH-niveau under testen vurderes ift. grænseværdien.

Der tages typisk prøver hver halve time til tiderne -30 min, 0, 30, 60, 90, 120 min.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinjer.

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 16 % (95 % konfidensinterval).
 

Ansvarshavende afdeling:
Bioekmi og Immunologi
 

Internt for laboratorier

Centrifugering: Senest 12 timer efter prøvetagning  
     
Afpipettering: Rør med gel: Nej                            
  Rør uden gel: Ja
     
Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 6 døgn
  Ved 4 °C: Må ikke opbevares nedkølet
  Ved -20 °C: 1 år
     
Mindste prøvemængde (plasma): 150 µl.
 
Alternative prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning
Yderligere informationRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk