Dette er tekstversionen af Lab Nyt 3/2016 Ændring af koagulationsanalyser
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 3/2016 Ændring af koagulationsanalyser

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 3/2016 Ændring af koagulationsanalyser


Vi skifter analysemetoder til koagulationsanalyser i Sygehus Lillebælt. Ændringen træder i kraft med virkning fra 2. februar 2016.

APTT: Vejle skifter til den metode, som allerede anvendes i Kolding. Fredericia fortsætter med den hidtidige metode. Vi gør rekvirenten opmærksom på, at man bestiller den analyse, der udføres på den pågældende matrikel. Analyserne vil have hver deres side i laboratorievejledningen, hvor der kan læses yderligere.
Den ny metode for APTT har referenceintervallet 22 - 28 sekunder. Denne metode er kun lidt følsom for lupus antikoagulans, der ellers kan give forhøjede værdier med den gamle metode. Såfremt der ønskes undersøgelse for lupus antikoagulans, bør der således bestilles P-Lupus Antikoagulans.
 
Gældende fra 2. februar 2016 skifter APTT-metoden i Vejle, mens Kolding og Fredericia vil være uændret som angivet herunder:

Laboratorium

Vejle

Kolding

APPT(NY)
(Link til Koag. overflade-induceret (APTT),P)
- Referenceinterval:

 22 – 28 sek

 
APTT(lupus sensitiv)
(link til Koag. overflade-induceret (APTT), P (Lupus-sensitiv) )
- Referenceinterval: 
 

 27 – 40 sek

Lupus følsom NEJ JA


Protein S frit antigen: Ændrer referenceinterval for hele Sygehus Lillebælt.

  Referenceinterval  
  K 0,70 - 1,40 10E3 IU/L             
  M 0,80 - 1,50 10E3 IU/L

Lupus antikoagulans: Har uændret referenceinterval: 0
men der ændres svarafgivelse og dermed vurdering for hele Sygehus Lillebælt.
 

  Vurdering:
  0: Negativ
  1: Svagt positiv                              
  2: Stærkt positiv


KFNT, INR, Fibrinogen, Antitrombin, Protein C: Ændrer analysemetode i Vejle, referenceinterval ændres ikke.             
 

Eventuelle spørgsmål rettes til
Overlægerne ved Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling, Vejle Sygehus via sekretariatet, tlf. 79 40 65 07

Med venlig hilsen
Klinisk Immunologi og Biokemi, Sygehus Lillebælt


 


                                                          
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk