Dette er tekstversionen af Lab Nyt 4/2016 Ændret beregning af estimeret glomerulær filrationsrate (eGFR)
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 4/2016 Ændret beregning af estimeret glomerulær filrationsrate (eGFR)

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 4/2016 Ændret beregning af estimeret glomerulær filrationsrate (eGFR)


Beregning af eGFR (estimeret glomerulær filtrationsrate) vil fra 15. februar 2016 ske vha. en ny formel, den såkaldte CKD-EPIkrea-formel uden racekorrektion. eGFR-resultatet rapporteres som bekendt automatisk sammen med alle Kreatinin;P resultater på patienter over 17 år.

Analysens navn: eGFR / 1,73m2(CKD-EPI)
NPU-kode: DNK35302

Flere studier har vist, at denne formel har en mindre systematisk bias end den tidligere MDRD-formel, specielt ved eGFR >60 ml/min/1,73m², ligesom den også har en lidt bedre præcision. Endvidere har man i flere undersøgelser fundet, at den for alle aldersgrupper giver et bedre estimat af eGFR end MDRD-formlen, der især underestimerer GFR hos personer under 65 år.

Dette beskrives nærmere i rapporten ”Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri”, som de nationale selskaber for Nefrologi, Pædiatri og Klinisk Biokemi har udgivet i efteråret 2015. Rapporten kan hentes på et af de tre nationale selskabers hjemmeside (f.eks. www.dskb.dk).

Eventuelle spørgsmål rettes til
Overlægerne ved Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling, Vejle Sygehus via sekretariatet, tlf. 79 40 65 07

Med venlig hilsen
Klinisk Immunologi og Biokemi, Sygehus Lillebælt


                                                          
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk