Dette er tekstversionen af Lab Nyt 6/2016 Aldosteron, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 6/2016 Aldosteron, P

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 6/2016 Aldosteron, P


D. 1. marts 2016 hjemtages analysen for Aldosteron, P og samtidig indføres en forbedret, mere specifik metode, idet der fremover anvendes LC-MS/MS (højtryksvæskekromatografi med tandem massespektrometri) til bestemmelsen.
Derfor vil der kunne ses 40-55% lavere resultater i forhold til den hidtil anvendte immunkemiske metode på Glostrup Hospital.

NPU-koden ændres ikke, vil fortsat være NPU01135
Reference interval og retningslinjer kan ses i laboratorievejledningen”P- Aldosteron, stofk.” fra d. 1. marts.

Aldosteron, referenceinterval for voksne:

< 220 pmol/L liggende stilling (mindst 30 min.)

< 520 pmol/L siddende stilling (efter 15 min hvile i prøvetagningsstolen)
 

Aldosteron koncentrationen i plasma har store variationer og en samtidig bestemmelse af renin koncentrationen kan være afgørende for tolkningen af analyseresultatet.
 

Aldosteron/renin ratio, referenceinterval for voksne:

< 26 nmol/IU
 

Lakrids påvirker aldosteronniveauet og må ikke indtages i 2 uger før prøvetagning. P-piller, østrogener og glukokortikosteroider skal ligeledes seponeres senest 2 uger før prøvetagning.
Spironolacton og eplerenon skal seponeres minimum 4 uger før prøvetagning.

Visse antihypertensive lægemidler kan påvirke aldosteron og renin koncentrationen og disse bør, hvis det er muligt, ligeledes seponeres senest 2 uger før aldosteron/renin bestemmelse.
I skemaet Antihypertensivas påvirkning er vist påvirkning fra antihypertensive midler på henholdsvis aldosteron, renin og aldosteron/renin ratioen (ARR) samt en anbefaling mht seponering og/eller tolkning af svaret.


Eventuelle spørgsmål rettes til
Biokemiker Anne Schmedes eller overlægerne ved Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling, Vejle Sygehus via sekretariatet, tlf. 79 40 65 06

Med venlig hilsen
Klinisk Immunologi og Biokemi, Sygehus Lillebælt


                                                          
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk