Dette er tekstversionen af Lab Nyt 7/2016 Non-vitamin K antagonist orale antikoagulantia (NOAK) og lavmolekylært heparin
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 7/2016 Non-vitamin K antagonist orale antikoagulantia (NOAK) og lavmolekylært heparin

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 7/2016 Non-vitamin K antagonist orale antikoagulantia (NOAK) og lavmolekylært heparin


Vi skifter analysemetoder til Non-vitamin K antagonist orale antikoagulantia og heparin i Sygehus Lillebælt. Ændringen træder i kraft med virkning fra 1. marts 2016

Heparin, lav molmasse (Anti-Xa):
Ændringer vedr. analysen vil fremgå af laboratorievejledningen fra d. 1. marts 2016. 
Indikation:
Kan anvendes til at vurdere overdosering og underdosering ved risikogrupper som fx svær nyreinsufficiens, svær overvægt, graviditet eller hos børn.

Specifikke NOAK-analyser:
Analysemetode til apixaban er sat op, hvorfor der nu er analyser for alle NOAK: Dabigatran, rivaroxaban og apixaban. Der findes terapeutisk interval og toksisk grænse for dem alle. Ændringer kan ses i laboratorievejledningenfor de enkelte analyser fra d. 1. marts 2016.
Indikation for at rekvirere ovenstående analyser:
Ved blødning for at vurdere overdosering.
Interferens:
Alle NOAK-lægemidlerne i stigende plasma koncentration skaber interferens med en række rutine koagulationsanalyser. Disse analyser kan ikke anvendes til vurdering af NOAK-effekt, men det er relevant at kende til interferensen ved fortolkning af rutine koagulationsanalyser ved patienter i behandling med NOAK.

Nedenstående tabel angiver interferenser med de lokale rutine koagulationsanalyser:
NOAK_skema

Pga. interferens kan der ikke analyseres for lupus antikoagulans ved samtidigt behandling med NOAK.

Eventuelle spørgsmål rettes til
Overlægerne ved Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling, Sygehus Lillebælt via sekretariatet, tlf. 79 40 65 07

Med venlig hilsen
Klinisk Immunologi og Biokemi, Sygehus Lillebælt
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk