Dette er tekstversionen af Apixaban, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Apixaban, P

Forside - Læs op - Sitemap


Apixaban, P


NPU kode og navn
NPU28690
P—Apixaban; massek.

Instruktion for rekvirent
Kontakt laboratoriet på tlf. 76362633 (lokal 62633) ved rekvirering. Udføres kun som haste analyse. 

 

Prøvetagningsrør
Rør med citrat (yderligere information).

Indsendelsesmateriale
Ikke relevant, kan kun tages på sygehuset.

Holdbarhed
Se Internt for laboratorier.

Svartid
2 timer.

Referenceinterval
<25 µg/L

Terapeutisk interval
Forventet niveau er 25- 412 µg/L (ikke veldokumenteret).

Indikation
Patienter i behandling med Apixaban (Eliquis®), hvor der er mistanke om toksiske værdier.
 

Vurdering
Analysen kan bruges til måling af koncentrationen af apixaban i patienter i behandling med Eliquis® ved mistanke om overdosering, men kan ikke bruges til at monitorere lægemiddelniveauet hos disse patienter.

Analysen kan bruges ved blødning for at vurdere overdosering. Det toksiske niveau er >500 µg/L.
Der anvendes en anti-faktor Xa målemetode til måling af apixaban i µg/L som er det samme som ng/ml.

Interferens
Stigende koncentrationer af apixaban kan påvirke Antitrombin måling. Ved toksiske grænse for apixaban kan ses Antitrombin over reference intervallet.

INR/KFNT, APTT, Fibrinogen og D-Dimer er ikke påvirket.
Se tabel Interferens af NOAK på rutine koagulationsanalyser for yderligere detaljer.

 

Kliniske retningslinjer
Se internt dokument "Håndtering af atrieflimren i antitrombotisk behandling med Pradaxa (dabigatran), Eliquis (apixaban) og Xarelto (rivaroxaban) i forbindelse med kirurgi, SLB"
 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 12 % (95 % konfidensinterval).

Da der ikke bør foretages gentagne prøvetagninger er størrelse af kritisk forskel ikke relevant.
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.


Internt for laboratorier                                     

Centrifugering: Ved 2500 g i 15 min senest 1 time efter prøvetagning.

Afpipettering:

Ja

Holdbarhed af afpipetteret plasma
 
Ved stuetemperatur 4 timer
Ved 4°C Må ikke opbevares nedkølet
Ved -20°C 1 måned
   

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk