Dette er tekstversionen af Lab Nyt 8/2016 Ændring af alfa-1-Føtoprotein, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 8/2016 Ændring af alfa-1-Føtoprotein, P

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 8/2016 Ændring af alfa-1-Føtoprotein, P


D. 1. april ændres metoden for alfa-1-Føtoprotein;P analysen, idet analysen flyttes til andet udstyr.

Den nye metode er sporbar til den samme internationale standard som den hidtil anvendte metode.

Resultater under 100 10E3 IU/L stemmer overens, mens høje prøver findes højere med den nye metode.
På den hidtidige metode er referenceintervallet for mænd og ikke gravide kvinder på < 7 10E3 IU/L opgivet som et 99% interval. På den nye metode svarer referenceintervallet på < 7 10E3 IU/L til et 98% interval. 

Eventuelle spørgsmål rettes til
Biokemiker Erik D. Lund eller overlægerne ved Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling, Vejle Sygehus via sekretariatet, tlf. 79 40 65 07

Med venlig hilsen
Klinisk Immunologi og Biokemi, Sygehus Lillebælt

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk