Dette er tekstversionen af Referat mandag den 29. februar 2016
Klik her for at komme til den grafiske version af Referat mandag den 29. februar 2016

Forside - Læs op - Sitemap


Referat mandag den 29. februar 2016


Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus

Tidspunkt: Mandag den 29. februar 2016 kl. 13.00 – 15.00
Sted:  Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus
Deltagere: Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:

Afbud: 

Referat:  Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

1. Velkommen og referat fra mødet den 21/12 2015 v/formanden

Formand Tom Jerwiarz bød velkommen – også til gæsterne fra Nykøbing Sygehus, der deltog i mødet for at få ideer til, hvordan de kan arbejde med deres råd. Desuden var mødet præget af, at en journalist og en fotograf fra DR TV optog sekvenser til en udsendelse i april, hvor Sygehus Lillebælt som Patienternes Sygehus er med. 
Referatet fra 21/12 var godkendt på forhånd, og der var ikke yderligere kommentarer.

 

2. En sygdomshistorie v/en pårørende

NN fortalte om hendes mands kræftsygdom og død med fokus på, hvad sygehuset kunne have gjort bedre. Han fik konstateret lungekræft i foråret 2012. Inden da havde han fået det tiltagende dårligt og lå i en risikozone, fordi han havde været ryger og arbejdet med asbest og opløsningsmidler. Alligevel søger man som pårørende efter andre sygdomme med samme symptomer, i håbet om at det ikke er kræft. Da han fik diagnosen, var det som om, ”alt lys blev slukket”. Hans sygdomsforløb strakte sig frem til den 19/3 2013, hvor han døde, og inden da havde de været på sygehuset over 100 gange. Alene det var hårdt! Beretningen og den efterfølgende drøftelse rummede blandt andet følgende emner:

Mange tak til NN!


3. Fremtidssikring af PPR v/formanden

”Arbejdet skal jo gøres, og der er nok til alle.” Sådan indledte Tom punktet, som også rummede emnet ”næstformand”. Tre medlemmer havde meldt sig som interesserede i at deltage i opgaverne i formandskabet: Jerry, Mona og Birgit (Birgit fra august). På forslag fra Tom, besluttede vi at:


Under dette punkt oplyste Gerda desuden, at hun træder ud af PPR til december, hvor hun har været med i 4 år.

 

4. Henvendelse til PPR fra en pårørende i Horsens. Drøftelse af forløbet omkring hendes mands sygdom. Hvad kan vi lære af det? V/Helle Adolfsen

Helle A. indledte: Vi kan lære meget af henvendelser fra patienter og pårørende, ”her er tale om guldstøv”. Set fra patientens/ den pårørendes perspektiv hænger et sygdomsforløb sammen som et hele, og det burde ikke betyde noget, at behandling, pleje og støtte kommer fra forskellige instanser. Men i praksis opstår der tit uhensigtsmæssige situationer i grænsefelterne, selv om vi gør os umage med at undgå det. Kommentarer til henvendelsen var blandt andet:

Helle A tager dette med til næste møde i ”SOF”, som er et tværsektorielt samarbejdsforum på sundhedsområdet. Mette svarer borgeren.

 

5. Henvendelse fra Kolding Kommune: projekt om pårørendesamtaler v/Mette Vejstrup

PPR finder forslaget godt og absolut relevant. Kommentarer herudover var:

Mette svarer kommunen.6. Hvordan arbejder vi med kostvejledning i forbindelse med kræft? Oplæg v/ klinisk diætist Helle Marie Dahl Povlsen, Medicinsk endokrinologisk ambulatorium

PPR drøftede kostens betydning i forbindelse med et oplæg fra Carsten Vagn Hansen om komplementær behandling i 2015. Diætist Helle Povlsen var inviteret til at orientere om praksis på Vejle Sygehus:

Man kan som udgangspunkt blive henvist til individuelle samtaler hos diætist, hvis man har tabt 5 % af sin vægt, eller hvis man har andre sygdomme fx diabetes. Desuden kan man henvises ved utilsigtet vægtøgning af behandlingen – fx i forbindelse med behandling af brystkræft.  Diætisterne har i en periode forsøgsvis fået henvist ”interventionspatienter” med lungekræft fra starten af deres forløb på sygehuset med et forebyggende sigte og er positive over for at følge flere udvalgte patientgrupper. Det meste af diætisternes arbejdstid med de onkologiske patienter er dog hos de indlagte, der har brug for sondemad eller ernæring givet direkte ind i blodet. Diætisterne giver ikke generel kostvejledning og har heller ikke kontakt til patienter forud for behandling. Efter behandling på sygehuset er kost og ernæring en kommunal opgave.

Samtaler med diætisterne har udgangspunkt i, at den enkelte skal have dækket sit energi- og proteinbehov, da patientens ernæringstilstand er meget vigtig i forhold til behandlingen. ”Vi tager udgangspunkt i de patienter, der kommer, og hjælper også gerne dem med særlige behov, hvor vi kombinerer med deres kostønsker” (fx at undgå sukker, lever på vegetar/veganerkost ). ”Vi går med patienten på den måde.” Kommentarerne var:

Link til Sygehus Lillebælts ernæringspolitik til de interesserede: Ernæringspolitik

 

7. Kort status på rådets øvrige projekter og aktiviteter 

 

8. Ønskede nye samarbejder med rådet


Helle Adolfsen rundede af: PPR er med allevegne, og I er virkelig gode ambassadører. I fortæller rundt om i det ganske land om jeres oplevelser, og det er utrolig meget værd!

 

9. Eventuelt

Intet.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk