Dette er tekstversionen af Lab Nyt 9/2016 Ændring vedr. udredning af Coeliaki
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 9/2016 Ændring vedr. udredning af Coeliaki

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 9/2016 Ændring vedr. udredning af Coeliaki


Fra den 3. maj 2016 ændrer vi analyserepertoiret for udredning af Coeliaki.

Den vigtigste screeningsanalyse, Transglutaminase, IgA antistof fortsætter med uændret indikation, men i stedet for Transglutaminase, IgG udføres Gliadin antistof IgG.

Analyserne Transglutaminase, IgG og Gliadin antistof IgA nedlægges.

Gliadin antistof IgG udføres automatisk ved IgA deficiens og anbefales som supplement ved udredning af børn under 2 år.

Hermed er vores Coeliaki udredning identisk med nyeste guidelines og SSI.

European Society for Pediatric Gastroenterology,Hepatology, and Nutrition Guidelines for the Diagnosis of Coeliac Disease


Eventuelle spørgsmål rettes til
Biokemiker Bjarne F. Rangård eller overlægerne ved Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling, Vejle Sygehus via sekretariatet, tlf. 79 40 65 07

Med venlig hilsen
Klinisk Immunologi og Biokemi, Sygehus Lillebælt

 

 

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk