Dette er tekstversionen af Pneumocystis pneumoni
Klik her for at komme til den grafiske version af Pneumocystis pneumoni

Forside - Læs op - Sitemap


Pneumocystis pneumoni


Indikation:

Formodning om pneumoni med Pneumocystis jirovecii (typisk diffuse bilaterale infiltrater) hos immunkompromitterede patienter.

Ses typisk hos patienter som behandles med kemoterapi, høj-dosis steroider eller andre immunosupressiva dagligt. P. jirovecii pneumoni er en af de mest prævalente opportunistiske infektioner blandt patienter inficeret med HIV.

P. jirovecii giver sjældent anledning til infektion hos raske individer.

Undersøgelsesprincip:

Påvisning af DNA fra Pneumocystis jirovecii med PCR-teknik, kvalitativ undersøgelse

Prøvetagning og prøvemateriale:

Analysen kan udføres på BAL væsker eller bronkoskopisk ophentet materiale.

Mundskyllevand er uegnet materiale til at stille en korrekt diagnose da op til 20 % raske mennesker er bærer af P.jirovecii i øvre luftveje, og svampen er også helt almindelig hos patienter der er hospitaliseret pga. bakteriel eller viral pneumoni.

Ved aseptisk teknik udtages BAL væske. 1-2 ml opsamles i sterilt spidsglas med sugekateter eller transtracheal aspiration. Specielt prøvetagningssæt anbefales. Ved prøveopsamling bør tilstræbes at prøvematerialet fortyndes mindst muligt – dvs. eventuel skylning foretages med højest 1-2 ml sterilt vand/saltvand.

Forsendelse:

BAL væske i sterilt spidsglas med skruelåg

Kan sendes med almindelig prøvetransport. Prøver som ikke sendes samme dag skal opbevares på køl.

Rekvirering:

Hospital: WebReq; MDS koder: (220706015000000 og 220702015500000)

Svartid:

Prøvesvar foreligger inden for 1-3 hverdage. Som udgangspunkt udføres analysen mandag og torsdag med opstart om morgenen.

Tolkning af svar:

Prøven besvares som ”påvist” eller ”Ikke påvist”

”Påvist” er tegn på igangværende, nylig overstået infektion eller kolonisation med P. jirovecii.

”Ikke påvist” udelukker ikke infektion. Negativt resultat kan skyldes meget få kopier af P. jirovecii i prøven (detektionsgrænse ≥ 10 kopier af P. jirovecii pr. analyse).

Kliniske retningslinjer:

Ingen yderligere retningslinjer

Ansvarshavende afdeling:

KMA

Kvalitetssikring:

Analysen er underlagt løbende ekstern kvalitetssikring

Andet:

 

Bestilling af prøvetagningsrør:

Vejle-og Give Sygehuse: KMA, Vejle Sygehus.

Kolding Sygehus: Sterilcentralen, Kolding.

Fredericia og Middelfart Sygehuse: Depotet, Fredericia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk