Dette er tekstversionen af Behandling og pleje
Klik her for at komme til den grafiske version af Behandling og pleje

Forside - Læs op - Sitemap


Behandling og pleje


Implementeringsgruppen for behandling og pleje har til formål at understøtte SOF Lillebælt i implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 ud fra de opgaver, som udstikkes på regionalt niveau via Det Administrative Kontaktforum (DAK) inden for teamet: Behandling og pleje.

Implementeringsgruppens konkrete opgaver fremkommer i takt med, at arbejdsgrupperne under DAK færdiggør deres anbefalinger. Medlemmerne for implementeringsgruppen for behandling og pleje er repræsentanter fra såvel primær som sekundær sektor dækkende Sygehus Lillebælt samt kommunerne Fredericia, Billund, Vejen, Kolding, Middelfart og Vejle Kommune.

Eksempler på opgaver som gruppen for behandling og pleje beskæftiger sig med:

·         Implementeringsopgaver i relation til kommunale akutfunktioner

·         Samarbejdsaftale om Fælles Medicinkort (FMK)

·         Drøftelser i forhold til implementering af ’Det nære sundhedsvæsen’, herunder udlægning af øjendrypningsoplæring fra sygehus til kommunalt regi.

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk