Dette er tekstversionen af Forebyggelse
Klik her for at komme til den grafiske version af Forebyggelse

Forside - Læs op - Sitemap


Forebyggelse


Implementeringsgruppen for forebyggelse har til formål at understøtte SOF Lillebælt i implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 ud fra de opgaver, som udstikkes på regionalt niveau via Det Administrative Kontaktforum (DAK) inden for teamet: Forebyggelse.

Implementeringsgruppens konkrete opgaver fremkommer i takt med, at arbejdsgrupperne under DAK færdiggør deres anbefalinger. Medlemmerne for implementeringsgruppen for forebyggelse er repræsentanter fra såvel primær som sekundær sektor dækkende Sygehus Lillebælt, samt kommunerne Fredericia, Billund, Vejen, Kolding, Middelfart og Vejle Kommune.

Eksempler på opgaver som gruppen for forebyggelse beskæftiger sig med:

·         Implementeringsopgaver i forhold til mennesker med kronisk sygdom herunder forløbsprogrammet for KOL

·         Indsatser på rygestopområdet – børn, unge og gravide

·         Kommende implementeringsopgaver i forhold til diabetes, hjertekar og ryg

Implementeringsgruppen har udarbejdet et opslagsværk over kommunale rygestopkonsulenter til brug blandt de kliniske afdelinger på Sygehus Lillebælt - se listen her...
 

 

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk