Dette er tekstversionen af Genoptræning og rehabilitering
Klik her for at komme til den grafiske version af Genoptræning og rehabilitering

Forside - Læs op - Sitemap


Genoptræning og rehabilitering


Implementeringsgruppen for genoptræning og rehabilitering har til formål at understøtte SOF Lillebælt i implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 ud fra de opgaver, som udstikkes på regionalt niveau via Det Administrative Kontaktforum (DAK) inden for teamet: Genoptræning og rehabilitering.

Implementeringsgruppens konkrete opgaver fremkommer i takt med, at arbejdsgrupperne under DAK færdiggør deres anbefalinger. Medlemmerne for implementeringsgruppen for genoptræning og rehabilitering er repræsentanter fra såvel primær som sekundær sektor dækkende Sygehus Lillebælt, samt kommunerne Fredericia, Billund, Vejen, Kolding, Middelfart og Vejle Kommune.

Eksempler på opgaver som gruppen for genoptræning og rehabilitering beskæftiger sig med:

·         Genoptræningsplaner til specialiseret rehabilitering

·         Cerabral Parese Opfølgningsprogram (CPOP)

·         Rehabilitering på kræftområdet
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk