Dette er tekstversionen af Serviceafdelingen
Klik her for at komme til den grafiske version af Serviceafdelingen

Forside - Læs op - Sitemap


Serviceafdelingen


Serviceafdelingen på Sygehus Lillebælt består af Indkøb, Depot, Linned og Rejseservice, Køkkenet, Receptionen, Patient- og servicesekretariatet, Portørafdelingen, Rengøringsområdet, Sterilcentralerne samt Teknisk afdeling.

Serviceafdelingen skal styrke koordineringen og samarbejdet mellem disse servicefunktioner på tværs af Sygehus Lillebælts 3 matrikler. Målet er at udvikle synergi, der kan omsættes til endnu bedre service. 

Indkøbsafdelingens fokusområder omfatter varebestilling, indkøbsaftaler, optimering af intern vareforsyning og drift, vedligehold og opdatering af indkøbssystemet, intern- og ekstern rejseservice samt depotfunktionerne.

Køkkenet varetager tilberedningen af maden til patienterne og kantinemaden, samt forplejningen ved møder, temadage og receptioner. 

Patient- og Servicesekretariatets kerneopgave er at yde patienter og pårørende en professionel service, rådgivning og assistance. Herudover yder afdelingen administrativ service og assistance for/til Direktionen og kollegerne på Sygehus Lillebælt.

Portørafdelingen beskæftiger sig primært med interne transportopgaver – med hovedvægt på patienttransport. Portørerne transporterer også madvogne, affald, snavsetøj mv. og varetager interne flytteopgaver. Desuden varetager Portørafdelingen postfunktion og kørselsopgaver.

Rengøringsafdelingen varetager rengøringen på Vejle Sygehus. Rengøringen på Kolding og Middelfart Sygehuse er udliciteret.

Sterilcentralerne producerer og leverer sterile instrumenter og instrumentbakker til OP, Dagklinikken, afdelinger og ambulatorier. Sterilcentralernes opgave er endvidere at indkøbe og lagerføre sterile
engangsartikler.

Teknisk afdeling udgør den tekniske ryggrad på Sygehus Lillebælt. Kerneopgaven er at varetage drift og vedligeholdelse og understøtte det optimale grundlag for patientbehandlingen.

Vicedirektøren er øverste ansvarlige for alle syv afdelinger.
Vicedirektøren er samtidig øverste daglige leder af Portørafdelingen og Rengøringsenheden på Vejle Sygehus. 

Serviceafdelings chefgruppe

Martin Fejring

Martin Fejring
Vicedirektør

Mobil 3064 2007
Send sikker e-mail
 
 

Cheføkonoma Charlotte Ancker

Charlotte Ancker
Cheføkonoma

Mobil. 3052 9712
Send sikker e-mail
 

Conny Sjøgren

Conny Sjøgren
Patient- og Servicesekretariatschef

Tlf. 7636 3352
Send sikker e-mail
 

Hanne Skjærbæk

Hanne Skjærbæk
Sterilcentralchef

Mobil 4068 8740
Send sikker e-mail

Tommy Palmholt 
Teknisk chef

Tlf. 6162 2444
Send sikker e-mail

 

 


Værdier
Sygehus Lillebælts værdier er: Resultater, ordentlighed, samarbejde og
excellence. Værdierne ROSE danner grundlag for udførelsen af sygehusets
kerneområder.


I Serviceafdelingen arbejder vi også efter disse værdier.

 

For os betyder de bl.a. følgende:
• Resultater - positiv bundlinje, sund økonomi og få løst opgaverne til tiden
• Ordentlighed - vi står ved det, vi siger, og vi taler pænt til og om hinanden
• Samarbejde - vi løfter sammen på tværs af fag, og vi bruger hinandens styrker
• Excellence - vi gør os umage, og vi udvikler os selv og hinanden

 

Serviceafdelingen har følgende mission:

 

 

”Serviceafdelingen skal levere ’Service med mening’.
Vi er de små tandhjul, der får det store tandhjul til at køre rundt.”

 

 

Tandhjul

 

 

Sådan lever vi op til missionen:

 

Ledelseskodeks

I Serviceafdelingen bestræber ledergruppen sig på at efterleve Serviceafdelingens ledelseskodeks.
Lederkodekset lægger vægt på disse lederegenskaber:

Empati

Personlige egenskaber

Sætte retning

Leder DNA

 
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk