Dette er tekstversionen af Lab Nyt 12/2016 Kortikotropin,P
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 12/2016 Kortikotropin,P

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 12/2016 Kortikotropin,P


15. okober hjemtages analysen for Kortikotropin;P (ACTH) til udførelse på KIBA, Vejle. I den forbindelse skiftes enhed, så resultaterne fremover afleveres i pmol/L. Tidligere resultater var i ng/L. Omregning mellem de to enheder kan ske således: ng/L* 0,22 = pmol/L.

Se nærmere om brugen af analysen i laboratorievejledningen.

Referenceinterval gældende for prøver taget mellem kl. 7 og 10 er 1,6 – 14 pmol/L.

Analysen udføres døgnet rundt incl. søn- og helligdage.

Eventuelle spørgsmål rettes til
Biokemiker, Birgitte Reinholdt eller overlægerne ved Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling, Vejle Sygehus via sekretariatet, tlf. 79 40 65 07.

 

Med venlig hilsen
Klinisk Immunologi og Biokemi, Sygehus Lillebælt

 

 

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk