Dette er tekstversionen af Kortikotropin,P
Klik her for at komme til den grafiske version af Kortikotropin,P

Forside - Læs op - Sitemap


Kortikotropin,P


ACTH

NPU kode og navn
NPU01785
P— Corticotropin; stofk.

Instruktion for rekvirent
På grund af væsentlig døgnvariation bør prøvetagning ske mellem kl. 7 og 10 om morgenen, da værdier falder omkring 50% i løbet af dagen. Prøvetagning ved akut diagnostik af hypofysitis kan ske døgnet rundt.

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA Yderligere oplysninger (link til oversigt med prøvetagningsrør).
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:                

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

 

Prøven centrifugeres senest 1 time efter prøvetagning. Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør senest 2 timer efter prøvetagning og nedfrosset efterfølgende
Taget på afdelingen:  PrøvetagningsrørHoldbarhed

Henteordning:             Ikke relevant
Postforsendelse: Forsendelse på tøris
Taget på afdelingen: Bringes eller sendes med Tempus straks efter prøvetagning til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt
 

Referenceinterval
På prøver taget mellem kl. 7 og 10: 1,6 – 14 pmol/L
Værdier falder i løbet af døgnet til ca. det halve kl. 22.
 

Indikation
Anvendes til udredning af sygdomme i hypofyseforlappen og binyrebarken, herunder

Vurdering
Høje værdier ses ved primær binyrebarkinsufficiens (Addisons sygdom) og ved adrenogenitalt syndrom. Ved forekomst af corticotropinproducerende tumorer i hypofysen og ved ektopisk corticotropin-produktion (f.eks. i visse lungecancere) er værdierne relativt høje i forhold til P-Cortisol og uden den normale døgnvariation. Disse tilstande kan give Cushings syndrom. Stress kan medføre forhøjede værdier.

Lave værdier ses ved hypofyseinsufficiens (antineoplastiske antistoffer) og sekundær binyrebarkinsufficiens (hyppigst på grund af behandling med corticosteroider).

 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.

 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 12% (95% konfidensinterval)
Intraindividuel biologisk variation, skønnet til: ± 30% (95% konfidensinterval)
Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 50% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
 Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

 

Internt for laboratorier

 

Centrifugering Senest 1 time efter prøvetagning
Afpipettering: Rør uden gel: Ja, hvis analyse ikke sker inden for 2 timer
Holdbarhed: Ved stuetemperatur 2 timer
  Ved 4 °C: 2 timer
  Ved -20 °C: 4 uger
 

Mindste prøvemængde (plasma): 200 µl
 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk