Dette er tekstversionen af Dagsorden mandag den 13. juni 2016
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden mandag den 13. juni 2016

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden mandag den 13. juni 2016


Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet,
Vejle Sygehus

 

Tidspunkt:  Mandag den 13. juni 2016 kl. 13.00 – 15.00


Sted:  Administrationens mødelokale 1. Administrationsbygningen på Vejle Sygehus


Deltagere:  Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:
Birgit Legarth, Camilla Havsteen, Ejler Ejlersen, Erik Seyer-Hansen, Gerda Volkmann, Gurli Jacobsen, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Helle Tirsgaard, Jens Peter Haurum, Jerry Zentio, Lars Henrik Jensen, Mona Petersen, Per Lindum, Peter Borup Sørensen, Thomas Skjødt, Tom Jerwiarz, Trine Læssø, Ulla Hut, Willy Mathiesen
Referat:  Mette Vejstrup Madsen, HR Afdelingen


1. Velkommen og præsentation af rådets medlemmer v/formanden
Særligt velkommen til Peter Borup Sørensen, Kræftens Bekæmpelse

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. april 2016 (vedhæftet) v/formanden


3. En sygdomshistorie. Vi følger op på sygdomshistorien fra sidste møde. v/Thomas og NN


4. Status og drøftelse - henvendelse til PPR fra en patient vedr. behandlingsforløb på sygehuset (vedhæftet) v/Helle A.


5. ”Værd at vide” – et fakta-ark om PPR (vedhæftet) v/Tom

 

6. Kort status på rådets øvrige projekter og aktiviteter
 Møder og arrangementer medlemmerne har deltaget i for PPR, siden sidst

 

7. Ønskede nye samarbejder med rådet

 

8. Eventuelt

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk