Dette er tekstversionen af Dagsorden mandag den 22. august 2016
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden mandag den 22. august 2016

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden mandag den 22. august 2016


Endelig dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus

Tidspunkt:  Mandag den 22. august 2016 kl. 13.00 – 15.00
Sted:  Nuklearmedicinsk Afdeling, Vejle Sygehus. Bygning B1, rum 46 (se vedhæftede oversigtskort)
Deltagere:  Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:
Birgit Legarth, Camilla Havsteen, Ejler Ejlersen, Erik Seyer-Hansen, Gerda Volkmann, Gurli Jacobsen, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Helle Tirsgaard, Jens Peter Haurum, Jerry Zentio, Lars Henrik Jensen, Mona Petersen, Per Lindum, Peter Borup Sørensen, Thomas Skjødt, Tom Jerwiarz, Trine Læssø, Ulla Hut, Willy Mathiesen
Referat:  Mette Vejstrup Madsen, HR Afdelingen


1. Velkommen v/formanden


2. Kl. 13.00: Nuklearmedicinsk Afdeling v/ ledende overlæge Henrik Boel Jørgensen: Henrik introducerer til afdelingen ud fra vinklen ”Forventninger og forestillinger – kommunikationen mellem patienter og personale. 


3. Kl. 13.30: Godkendelse af referat fra mødet den 13. juni 2016 (vedhæftet) v/formanden


4. En sygdomshistorie v/ et medlem (hvem er aftalt inden mødet)


5. Opfølgning: Et brystkræftforløb (mail behandlet på mødet den 13/6) og evt. status på Jerrys forløb. Komplementær, støttende behandling: Hvor er vi med det? v/Helle A, Jerry m.fl.


6. Klædt på til kræft(behandling) v/Camilla. Camilla fremlægger forslag til en ny udgave af ”Klædt på til kræft(behandling)”, som hun gerne vil høre rådets holdninger til


7. Kort status på rådets øvrige projekter og aktiviteter

 

Møder og arrangementer medlemmerne har deltaget i for PPR, siden sidst

 

8. Ønskede nye samarbejder med rådet

 

9. Eventuelt


10. Kl. 14.45 – 15.00 Runde i Nuklearmedicinsk Afdeling
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk