Dette er tekstversionen af Dagsorden mandag den 10. oktober 2016
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden mandag den 10. oktober 2016

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden mandag den 10. oktober 2016


Møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus

 

Tidspunkt:  Mandag den 10. oktober 2016 kl. 13.00 – 15.00
Sted:  Administrationens Mødelokale 1
Deltagere:  Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:
Birgit Legarth, Birgitte Olsen, Camilla Havsteen, Ejler Ejlersen, Erik Seyer-Hansen, Gerda Volkmann, Gurli Jacobsen, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Helle Tirsgaard, Jens Peter Haurum, Jerry Zentio, Lars Henrik Jensen, Mona Petersen, Per Lindum, , Thomas Skjødt, Tom Jerwiarz, Trine Læssø, Ulla Hut, Willy Mathiesen
Referat:  Mette Vejstrup Madsen, HR Afdelingen


1. Velkommen og status på medlemmer v/formanden.


2. En sygdomshistorie v/ et medlem (hvem er aftalt inden mødet)


3. Godkendelse af referat fra mødet den 22. august 2016 (vedhæftet) v/formanden


4. Hvordan kan medlemmer af PPR, der ønsker det, blive mere synlige og mødes med andre patienter og pårørende ude på afdelingerne? Fælles drøftelse


5. Indkaldelsesbreve fra Region Syddanmark. Er de forståelige?. Drøftelse v/Camilla.(bilag vedhæftet)


6. Komplementær, støttende behandling. Hvor står det nu? Kort præsentation af udkast til ny folder til personalet v/Helle A


7. Kort status på rådets øvrige projekter og aktiviteter

Møder og arrangementer medlemmerne har deltaget i for PPR, siden sidst

 

8. Ønskede nye samarbejder med rådet

 

9. Eventuelt

 

10. Kl. 14.30 Optagelse af lægesamtaler. Oplæg og debat v/ Ph.d Majken Wolderslund, Enhed for Sundhedstjenesteforskning
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk