Dette er tekstversionen af Biokemi og Immunologi
Klik her for at komme til den grafiske version af Biokemi og Immunologi

Forside - Læs op - Sitemap


Biokemi og Immunologi


Personalet tager blodprøver og EKG, dels på ambulante og indlagte patienter, dels på patienter henvist fra de praktiserende læger. 
Analysering af prøver udføres på indlagte og ambulante patienter og på patienter henvist fra de praktiserende læger. Flere gange om dagen hentes de prøver, som patienterne har fået taget ved deres praktiserende læger.

Biokemi og Immunologi udveksler prøver flere gange om dagen. Vi modtager og udfører også analyser fra andre sygehuse, ligesom vi sender prøvemateriale til andre laboratorier.

Biokemi og Immunologi yder konsulenttjeneste for alment praktiserende læger vedrørende kvalitetssikring af de analyser, som de selv udfører. Vi har også ansvaret for kvalitetssikring af analyseapparater, som anvendes på sygehusets afdelinger.

Laboratoriet er et af regionens uddannelsessteder for bioanalytikerstuderende og vi deltager i undervisning af andre sundhedsfaglige personalegrupper.

Laboratoriet er bemandet hele døgnet. I aften- og nattimerne samt i weekender dog kun med vagtberedskab.

BLODDONOR:
Laboratoriets personale varetager donortapning. Ligeledes udføres typebestemmelse og andre nødvendige analyser forud for blodtransfusioner.  

  
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk