Dette er tekstversionen af Dagsorden mandag den 30. januar 2017
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden mandag den 30. januar 2017

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden mandag den 30. januar 2017


Tidspunkt:  Mandag den 30. januar 2017 kl. 13.00 – 15.00
Sted:  Kræftpatienternes Hus i Vejle
Deltagere:  Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:
Birgit Legarth, Birgitte Olsen, Camilla Havsteen, Ejler Ejlersen, Erik Seyer-Hansen, Gurli Jacobsen, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Helle Tirsgaard, Jakob Møller, Lars Henrik Jensen, Mona Petersen, Per Lindum, Tom Jerwiarz, Ulla Hut, Willy Mathiesen
Referat:  Birgitte Beck Larsen, HR Afdelingen. Sekretariat: Mette Vejstrup Madsen, HR afdelingen

 

1. Velkommen v/formanden. Herunder velkommen til nyt medlem, overlæge Jakob Møller Røntgenafdelingen. Under dette punkt vil vi også mindes Jerry.


2. Kl. 13.10: Oplæg og drøftelse om de ressourcesvage kræftpatienter. Hvad er deres behov, og hvad kan vi på sygehuset gøre for at støtte dem? V/gadesygeplejerske Trine Camillo Halle, Vejle Kommune.(se eventuelt også vedhæftede artikel).  Punktet erstatter en sygdomshistorie.


3. KL. 14.10: Godkendelse af referat fra mødet den 12. december 2016 (vedhæftet) v/formanden


4. Nyt navn til ’Klædt på til kræft’ v/Camilla

Styregruppen for kræftområdet har følgende forslag, som den beder PPR se på:

 

5. Status på komplementær, støttende behandling. Hvordan går det?


6. Kort status på rådets øvrige projekter og aktiviteter

Møder og arrangementer medlemmerne har deltaget i for PPR, siden sidst:

Ønskede nye samarbejder med rådet

 

7. Valg af formand for PPR

 

8. Flytning af mødet den 27. marts. Ny dato sendes ud.

 

9. Eventuelt

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk