Dette er tekstversionen af Glutamatdecarboxylase(gad65)-Ab,P
Klik her for at komme til den grafiske version af Glutamatdecarboxylase(gad65)-Ab,P

Forside - Læs op - Sitemap


Glutamatdecarboxylase(gad65)-Ab,P


GAD65Ab
 

NPU kode og navn
NPU26737
P—Glutamate decarboxylase 2-antistof; arb.stofk.(IRP 97/550; ELISA; proc.)
 

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn.
 

Prøvetagningsrør
Rør med gel til serum. Yderligere information.


Indsendelsesmateriale

Henteordning: Indgår ikke i henteordning
Postforsendelse: Kan ikke postforsendes
Taget på afdelingen:  Prøvetagningsrør


Holdbarhed 

Henteordning: Ikke relevant
Postforsendelse: Ikke relevant
Taget på afdelingen:  Bringes til laboratoriet


Svartid
Op til 8 dage.

Referenceinterval 
Beslutningsgrænse: < 31 10E3IU/L er negativt

Indikation
Som hjælp ved klassifikation af diabetes mellitus.

Vurdering
Resultater over beslutningsgrænsen ses ved diabetes mellitus type 1 og den langsomt udviklende LADA (latent autoimmune diabetes in adults) ofte kaldet type 1½. Positive resultater kan ofte påvises før sygdoms debut og findes ved ca. 80 % af patienter med nylig diagnosticeret type 1 diabetes. Da antistofniveauet kan falde med tiden, kan tidligere positive type 1 patienter udvikle negative resultater.

GAD65Ab kan sammen med Proinsulin C-peptid anvendes til at differentiere mellem type 1 og type 2 diabetes. Ved type 2 diabetes findes oftest negative værdier af GAD65Ab og høje værdier af Proinsulin C-peptid. Ved type 1 diabetes og LADA findes der typisk positive værdier af GAD65Ab og lave værdier af Proinsulin C-peptid.

Positive resultater kan ses ved andre autoimmune sygdomme, specielt ved autoimmune former for encephalitis og ved stiff-person syndrom. Let forhøjede værdier kan ses ved forskellige autoimmune endokrinopatier, særligt autoimmun thyreoiditis.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinjer.

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 35% (95% konfidensinterval).
Intraindividuel biologisk variation (skønnet): ± 20% (95% konfidensinterval).
På basis af disse variationer beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 55% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.Internt for laboratorier

Centrifugering: Senest 2 timer efter prøvetagning  
Afpipettering: Ja  
Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 1 døgn
  Ved 4 °C: 2 døgn
  Ved -20 °C: 1 måned

 

Mindste prøvemængde (serum): 200 µl


Alternative prøvetagningsrør
Rør uden gel til serum

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk