Dette er tekstversionen af Lab Nyt 5/2017 Ændring af metoden til screening for Tuberkulose (Quantiferon)
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 5/2017 Ændring af metoden til screening for Tuberkulose (Quantiferon)

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 5/2017 Ændring af metoden til screening for Tuberkulose (Quantiferon)


Fra d. 13. februar vil der udelukkende blive afleveret en samlet konklusion på Quantiferon. Konklusionen afgives som svar på analysen Interferon gamma-frigør.;T-lymc(B). De andre analyser, der indgår ved bestemmelsen, vil ikke længere fremgå i BCC. Svarene vil dog stadig være i BCC, og kan derfor fremfindes i specielle tilfælde.

Baggrunden for ændringen er, at leverandøren af prøvetagningsrør og kit til Quantiferon har foretaget en ændring, der muliggør påvisning af cellemedieret immunrespons fra CD8+-cytotoksiske T-lymfocytter på peptider fra M. tuberculosis. Samtidig er der en ændring i sammensætningen af peptider i røret til påvisning af immunresponset fra CD4+ T-helper-lymfocytter.

Ændringen betyder en højere sensitivitet med næsten uændret specificitet. Data vil fremgå i Laboratorievejledningen d. 13. februar.

I en overgangsperiode vil vi aflevere svar på både 3-rørs udgaven (QuantiFERON®-TB Gold) og 4-rørs udgaven (QuantiFERON®-TB Gold Plus). Prøver taget med 4-rørsudgaven inden d. 13. februar kan sendes til os og vil blive analyseret d. 17. februar.

Eventuelle spørgsmål rettes til
Overlægerne ved Biokemi og Immunologi, Vejle Sygehus via sekretariatet, tlf. 79 40 65 06.

Med venlig hilsen
Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk