Dette er tekstversionen af Referat den 15. december
Klik her for at komme til den grafiske version af Referat den 15. december

Forside - Læs op - Sitemap


Referat den 15. december


Tidspunkt: Onsdag den 15/12 2016 kl. 13.00 – 15.00


Sted: Mødelokale Storebælt, Kolding Sygehus


Deltagere: Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Akutsygehus i Kolding:

 

Afbud: Allan Truelsen, Bjarne Nielsen
Referat: Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

 

1.  Velkommen og præsentation v/formandskabet
Formændene v/Per bød velkommen til mødet. Særligt velkommen til rådets nye medlem, pårørende Aase Gilling. Det er meget glædeligt, at vi fortsat kan tiltrække engagerede medlemmer til PPR for akutsygehuset, og vi glæder os til samarbejdet. Herefter en præsentationsrunde.

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. november 2017
Vi nåede ikke dette punkt. Referatet fra den 2. november sendes derfor ud igen til endelig godkendelse.


3. En sygdomshistorie v/NN
NN fortalte om sit forløb, hvor hun mistede et barn, fordi det af ukendte årsager døde i svangerskabets 37. uge. Hun vidste inden fødslen, at barnet ikke levede, og det var selvsagt en barsk oplevelse at komme igennem både undersøgelser og selve fødslen. Man spørger uafbrudt sig selv, hvorfor det sker, og om man kunne have gjort noget for at forhindre det. Hun takkede ja til forskellige tests og til obduktion for at blive klogere på årsagen, men det er ikke lykkedes at finde nogen forklaring.

 

NN og hendes mand fik virkelig god hjælp på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling! Jordemødrene var dygtige til at guide til, hvad der er vigtigt at gøre i sådan en situation, og det er godt, for man er selv i chok og har ingen ide om, hvad man har brug for - hverken i øjeblikket eller i fremtiden. NN og hendes mand navngav barnet, fik taget fod- og håndaftryk og havde hende i 3 timer efter fødslen, inden hun kom på kapellet, hvilket var virkelig rart. Forældrene fik lov til at blive på Patienthotellet og fik barnet bragt til sig fra kapellet hver dag i en uge. Det var godt og vigtigt. De fik også information om sorggrupper, patientforeninger, og afdelingen hjalp med kontakt til bedemand og præst. De deltog i en sorggruppe gennem 7 uger, og har yderst gode erfaringer med det. Alt i alt vil NN gerne uddele mange roser til afdelingens personale og personalet i kapellet, som gjorde en meget svær periode bedre. Der var værdighed og god tid, og man følte sig hørt og respekteret. Gode råd til sygehuset fra NN var: a) ’I må aldrig lukke sorggrupperne. De er så vigtige!’. b) Hold fast i alt det gode. c) Kunne man forberede os på, at barnets læber er blodrøde, når det bliver født under disse omstændigheder? Og måske også på de forandringer, der sker de næste dage: at læberne bliver sorte, og at huden løsner sig. d) Overvej mulighederne for at oprette et afsnit for dem, der har mistet.

 

Sygdomshistorien gav herudover anledning til drøftelse af følgende temaer:

 

 

4. Oplysninger i e-journal – overvejelser omkring brug
Bettina fortalte om mulige dilemmaer i forhold til, om man skal/ kan lad være med at læse i sin journal på sundhed.dk, når man ved, der ligger vigtige men måske dårlige beskeder til en.

Emnet tages op igen på næste møde, da vi ikke blev færdige med det.

 

5. Siden sidst – hvad er der sket?

 

6. Eventuelt

Helle Adolfsen svarede, at forhallen ikke er færdig, og at flere møbler, planter, TV og kunst er på vej. Adgangsforholdene går hun videre med.

 

7. Forbedringsteamets arbejde v/ teamleder Jan Rich Simonsen
Per indledte: PPR vil gerne være ’et lille hjul i det store forbedringstandhjul’. Kan vi blive det? Vi vil gerne samarbejde. Jan fortalte om teamets arbejdsmetoder og om udvalgte, aktuelle projekter. Hans slides er vedhæftet referatet her.

 

8. Glædelig jul

Mulige emner til kommende møder:
Tøj til patienterne (Per)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk